Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Länsi- ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueet kilpailuttavat asiakas- ja potilastietojärjestelmän kokonaisratkaisun alueilleen yhteistyössä

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on tarpeena yhtenäistää asiakas- ja potilastietojärjestelmiä. Hyvinvointialueet hankkivat omilla alueillaan yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmien kokonaisuuden.

Hyvinvointialueet toteuttavat kilpailutuksen yhteistyössä. Molemmat hyvinvointialueet ovat samassa tilanteessa järjestelmien suhteen ja hankintayhteistyö mahdollistaa paremmat resurssit kilpailutuksen toteuttamiseen sekä tuo lisää mielenkiintoa järjestelmätoimittajilta kilpailutukseen.

Aluehallitus päätti asiakas- ja potilastietojärjestelmän kokonaisratkaisun yhteisestä kilpailutuksesta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kansaa joulukuussa 2023.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintailmoitus julkaistiin 27.3.

Hankintailmoituksen julkaisua edelsi markkinakartoitusvaihe. Tietopyyntö hankinnasta julkaistiin helmikuun alussa, ja sen perusteella 4 toimittajaa ilmoittautui mukaan kartoitukseen.

Tavoitteena yhtenäinen järjestelmäkokonaisuus

Hyvinvointialueiden nykyinen järjestelmäkenttä on hajanainen, mikä aiheuttaa useita haasteita toimintaan ja tiedonhallintaan. Länsi-Uudellamaalla on yksitoista erillistä asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Itä-Uudellamaalla eri järjestelmiä tai järjestelmäversioita on 8, ja kotihoidon toiminnanohjauksen/optimoinnin osalta järjestelmiä on kolme.

Hankinnan tavoitteena on perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä suun terveydenhuollon toimintaa tukeva ja valmis asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on lisäksi tavoitteena yhtenäistää myös kotihoidon toiminnanohjaus- ja optimointijärjestelmät.

”Laadukas, käytettävä ja kustannustehokas asiakas- ja potilastietojärjestelmien kokonaisuus on hyvinvointialueiden strategioiden tavoitteiden mukainen keino edistää palvelujen yhdenvertaisuutta ja sujuvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten arkea. Hankinnan avulla tavoitellaan tehokkaita tiedolla johtamisen edellytyksiä sekä päällekkäisten tietojärjestelmäkustannusten karsimista”, toteaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen digipalvelujohtaja Tommi Kuukka.

Kyseessä on laaja hankinta, jonka arvo ylittää EU-kynnysarvon. Tavoitteena onkin, että tulevaisuudessa asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus on kustannustehokkaampi kuin nykyiset järjestelmät.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden toteutus jakautuu kahteen päävaiheeseen

Tavoitteenamme on, että vuoden 2024 lopussa tietojärjestelmän kilpailutusvaihe on edennyt sopimukseen, ja etenemme uuden järjestelmän käyttöönottovaiheeseen. Ensimmäisessä käyttöönottovaiheessa pyritään nopeaan ja kustannustehokkaaseen järjestelmien alueelliseen yhtenäistämiseen. Sen jälkeen tavoitteena on toteuttaa laajemmin kehitystyötä asiakas- ja potilastietojärjestelmien liitännäisten järjestelmien osalta, kuten digitaalisen asioinnin alustan liittämiseksi asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuteen.

”Sote-uudistuksessa hyvinvointialueelle siirtyneiden erilaisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen on edellytys saumattomien hoitopolkujen, yhtenäisten toimintaprosessien sekä asukkaiden digitaalisten palvelujen kehittämiseen kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Tämä hankinta toimii kulmakivenä palveluiden kehittämiselle Itä-Uudellamaalla”, toteaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen digijohtaja Tommi Karttaavi.