Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Omavalvontamääräys on tullut voimaan 15.5.2024

Hyvä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluntuottaja,

1.1.2024 voimaan tullut laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta velvoittaa julkisia ja yksityisiä palveluntuottajia laatimaan, julkaisemaan ja raportoimaan palveluyksikkökohtaisen omavalvontasuunnitelman.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 15.5.2024 antanut määräyksen omavalvontasuunnitelman laatimisesta ja seurannasta. Määräyksen mukaisesti jokaisen palveluntuottajan tulee toiminnan laajuuden ja luonteen mukaisesti laatia palveluyksikkökohtainen omavalvontasuunnitelma, joka toimii palveluyksikön omavalvonnan runkona varmistaessa toiminnan asianmukaisuutta ja kehittämistä. Määräyksessä annetaan ohjeistusta suunnitelman sisällöstä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ohjaa palveluja lukuunsa tuottavia sekä muita alueellaan toimivia palvelujentuottajia tutustumaan Valviran uutiseen ja perehtymään omavalvontamääräykseen.

Lisätietoja: valvonta@itauusimaa.fi