Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Tietoa asioinnista

Tähän on koottu tietoa asioinnista, joka on yhteistä usealle sosiaali- ja terveystoimen yksikölle.

Sinulla on oikeus valita koko maan terveyskeskuksista se, josta saat kaikki perusterveydenhuollon palvelut. Hoitopaikan valinnasta tulee aina tehdä kirjallinen ilmoitus sekä nykyiselle että uudelle hoitopaikalle.

Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa

Terveydenhuoltolain mukaisesti sinulla on oikeus valita koko maan terveyskeskuksista se, josta saat kiireettömät perusterveydenhuollon palvelut. Valintasi voi koskea joko kaikkia palveluita tai tilapäisiä hoitosuunnitelmasi mukaisia palveluita niin kutsulla kakkospaikkakunnalla.

Kaikkien terveydenhuollon palvelujen vaihtaminen

Kun valitset toisen kunnan vastaamaan perusterveydenhuollostasi, valinta koskee kaikkia kiireettömiä perusterveydenhuollon palveluita. Niihin kuuluvat avosairaanhoidon palvelut, terveysneuvonta ja -tarkastukset, suun terveydenhuolto, neuvolapalvelut, avohoidon kuntoutus, hoitotarvikejakelu, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä seulonnat valtakunnallisten ohjelmien mukaan.

Yhdellä valinnalla valitset siis ”koko paketin”. Valintaa ei voi pilkkoa osiin.

Valinta sitoo vähintään vuoden ajan

Valintasi voi kohdistua vain yhteen terveysasemaan kerrallaan ja valinta on sitova vuoden ajan. Uuden valinnan voit siis tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Hoitovastuu säilyy valitulla terveysasemalla, kunnes ilmoitat uudesta vaihdosta.

Muista tarkistaa varatut aikasi

Aiemmin varatut aikasi eivät siirry uudelle terveysasemalle eivätkä automaattisesti peruunnu vaihdon yhteydessä. Huomaathan, että käyttämättömistä ja peruuttamattomista ajoista peritään hinnaston mukainen maksu.

Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskelijaterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei myöskään ole velvollisuutta järjestää kotihoitoa oman alueensa ulkopuolelle.

Matkakorvaukset lähimmän hoitopaikan mukaan

Jos valitset terveyskeskuksen oman kotikuntasi ulkopuolelta, Kela voi myöntää matkakorvauksen enintään niiden kustannuksen mukaisesti, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään terveyskeskukseen, josta voisit saada tarvitsemasi hoidon.

Tilapäinen hoidontarve kakkospaikkakunnalla

Jos oleskelet toisella paikkakunnalla säännöllisesti tai pidempiaikaisesti esimerkiksi työn, vapaa-ajan, lähiomaisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, voit käyttää terveyspalveluja hoitosuunnitelmasi mukaisesti myös oman hoitovastuukuntasi ulkopuolella, kakkospaikkakunnalla.

Tee vaihto kirjallisella ilmoituksella

Toimita ilmoitus sekä nykyiseen että valitsemaasi terveyskeskukseen. Hoitovastuu siirtyy valitulle terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Terveysaseman vaihto on henkilökohtainen ja jokaisesta perheenjäsenestä tulee tehdä oma ilmoitus.

Erikoissairaanhoito

Kun lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että olet erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeessa, voit valita, missä kunnallisen erikoissairaanhoidon yksikössä sinua hoidetaan. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Voit tarkastella terveydenhuoltoyksikköjen tallentamia terveystietojasi Omakanta-palvelussa. Palvelusta löydät sähköiset reseptisi ja hallitset tietojesi luovutuksia. Voit tallentaa Omakantaan myös hoitotahtosi ja tiedon elinluovutussuostumuksesta.

Omakanta-palvelu on osa Kanta-palveluja. Palveluun voi kirjautua pankkitunnuksin, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla.

Sähköinen resepti on osa Kanta-palvelua. Pääset katselemaan ja uusimaan reseptejäsi Omakanta-palvelussa. Palvelusta löydät sähköisten reseptien voimassaoloajan ja jäljellä olevan lääkkeen määrän. Voit myös tulostaa yhteenvedon resepteistäsi.

Kanta-palvelut ovat kansallinen julkisten sähköisten palvelujen kokonaisuus, johon kuuluvat Sähköinen resepti, Lääketietokanta, Potilastiedon arkisto ja tiedonhallintapalvelut sekä Omakanta-verkkopalvelu.

Potilastiedon arkisto on osa Kanta-palveluja. Se on Suomen terveydenhuollon yksiköiden yhteinen tietokanta, jonne tallennetaan potilastietoja yksiköiden omista tietojärjestelmistä. Tietojen tallentamiseen tarvitaan potilaan suostumus, ja niiden luovutusta voidaan rajata kielloin.

Potilastiedon arkiston kautta potilastiedot ovat käytettävissä niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka niitä potilaan hoidossa tarvitsevat. Voit myös itse tarkastella omia tietojasi ja hallinnoida suostumuksia ja kieltoja sähköisesti Omakanta-palvelun kautta.

Kanta-palvelut ovat kansallinen julkisten sähköisten palvelujen kokonaisuus, johon kuuluvat Sähköinen resepti, Lääketietokanta, Potilastiedon arkisto ja tiedonhallintapalvelut sekä Omakanta-verkkopalvelu.

Voit antaa toiselle henkilölle suostumuksen hoitaa asioitasi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Valtuutus tehdään suomi.fi -portaalin kautta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakirjoja ja niissä olevia tietoja ei luovuteta sivullisille, jollei asianosainen ole antanut siihen suostumusta. Sivullisella tarkoitetaan muita kuin asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä.

Sosiaalihuollon asiakkaiden ja potilaiden tiedot kerätään rekisteriin, jota ylläpitää Itä-Uudenmaan hyvinvointialue.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada tietää, kuka on käyttänyt häntä koskevia rekisteritietoja, ja mikä on ollut käytön peruste. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Lokitietoja voi pyytää oheisella lomakkeella.

Pyyntöjen toimittaminen

Lokitietojen tarkistuspyynnöt pyynnöt lähetetään postitse Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Kirjaamo, Mannerheiminkatu 20 K 06100 Porvoo.