Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Edunvalvonta ja toisen puolesta asiointi

Puolesta asiointia on se, että läheinen ihminen hoitaa terveyteesi liittyviä asioita puolestasi. Voit antaa toiselle ihmiselle oikeuden asioida puolestasi. Tällä sivulla kerromme lisää toisen puolesta asioimisesta.

Alle 18-vuotias alaikäinen voi kertoa mielipiteensä omasta hoidostaan. Huomioimme alaikäisen mielipiteen silloin, kun voimme.

Lääkäri arvioi alaikäisen päätöskykyä, eli pystyykö alaikäinen päättämään itse hoidostaan. Emme huomioi alaikäisen mielipidettä, jos hän ei ole lääkärin mielestä päätöskykyinen. Lääkärin päätös on pysyvä. Siitä ei voi valittaa hyvinvointialueelle.

Jos alaikäinen on päätöskykyinen, hän voi päättää potilastietojensa luovuttamisesta. Hän voi esimerkiksi kieltää tietojensa antamisen huoltajilleen. Alaikäinen ei kuitenkaan voi kieltää lastensuojeluilmoituksen tekemistä, vaikka olisi päätöskykyinen.

Päätämme alaikäisen potilaan hoidosta yhdessä huoltajien kanssa, jos alaikäinen ei pysty päättämään hoidostaan. Silloin huoltajilla on myös oikeus nähdä lapsen potilastiedot.

Huoltaja ei voi koskaan kieltää sellaista hoitoa, joka voi pelastaa alaikäisen hengen. Siksi huoltaja ei voi myöskään kieltää alaikäisen potilastietojen luovuttamista Potilastiedon arkistosta.

Alle 18-vuotias voi katsoa omia terveystietojaan Omakannassa. Hän näkee tiedot, jos hän pystyy tunnistautumaan palveluun.

Tunnistautumista varten alaikäinen tarvitsee

 • omat pankkitunnukset
 • mobiilivarmenteen tai
 • sähköisen henkilökortin.

Joskus merkitsemme Omakantaan, pystyykö alaikäinen päättämään hoidostaan. Arvioimme päätöskyvyn joka kerta erikseen. Merkintä Omakannassa tarkoittaa alaikäisen päätöskykyä vain tietyssä tilanteessa, hoitojaksolla tai reseptissä.

Alaikäinen voi kieltää tietojensa luovuttamisen huoltajille, jos hän on päätöskykyinen. Hän voi myös päättää, mitkä tiedot hänen huoltajansa saavat nähdä. Huoltajat näkevät alaikäisen kaikki hoitotiedot, jos hän ei ole päätöskykyinen.

Emme voi antaa alaikäisen tietoja huoltajille, jos alaikäinen on kieltänyt tietojen luovuttamisen heille.

Ota yhteyttä terveydenhuoltoon, jos alaikäinen on käynyt vastaanotolla, mutta käynnin tiedot eivät näy Omakannassa. Ennen sitä kannattaa kuitenkin jutella alaikäisen kanssa. Kysy nuorelta, jutteliko hän tietojen näkymisestä vastaanotolla.

Edunvalvoja on henkilö, joka huolehtii toisen ihmisen asioista hänen puolestaan. Voit tarvita edunvalvojaa, jos et pysty hoitamaan asioitasi itse.

Voit tarvita edunvalvojaa, jos sinulla on esimerkiksi

 • mielenterveyden häiriö
 • kehitysvamma
 • jotain muuta, mikä vaikeuttaa asioimista.

Edunvalvoja huolehtii, että saat haluamaasi hoitoa. Kysymme edunvalvojan tai muun läheisen ihmisen mielipidettä, jos et voi itse päättää hoidostasi. Toinen ihminen voi myös asioida puolestasi OmaKannassa. Silloin hänellä pitää olla valtuutus. Voit valtuuttaa toisen ihmisen hoitamaan asioitasi OmaKannassa.

Potilastiedot ovat salaisia. Niitä ei saa luovuttaa kenellekään ulkopuoliselle. Siksi emme voi luovuttaa tietojasi edes läheisillesi. Voit kuitenkin antaa luvan tietojesi luovuttamiseen, jos haluat.

Joskus laki antaa oikeuden tietojesi luovuttamiseen, vaikka et olisi antanut siihen erillistä lupaa. Kysymme edunvalvojasi tai muun läheisesi mielipidettä, jos et pysty päättämään hoidostasi itse. Silloin hänellä on oikeus saada tietojasi, jotka vaikuttavat päätöksen tekemiseen.

Tietojen pyytäminen valtakirjalla

Valtakirja on kirjallinen lupa siitä, että läheisesi saa nähdä potilastietojasi. Voitte pyytää yhdessä tietojasi valtakirjalla.

Laittakaa valtakirjaan seuraavat tiedot:

 • Sinun eli valtuuttajan tiedot.
 • Läheisesi eli valtuutetun tiedot.
 • Tieto siitä, mitä tietoja valtuutus koskee.
 • Sinun eli valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys.
 • Päivämäärä.

Valtuutuksen jälkeen valtuutettu voi pyytää tietojasi sähköisesti, paikan päällä tai kirjallisesti.

Näin valtuutettu voi pyytää tietoja sähköisesti:

 1. Valitse jokin seuraavista lomakkeista:
 2. Avaa lomake ja tunnistaudu pankkitunnuksilla.
 3. Täytä hakemus.
 4. Liitä valtakirja hakemukseen.

Näin valtuutettu voi pyytää tietoja paikan päällä:

 1. Ota valtakirja mukaasi.
 2. Mene sosiaali- ja terveysaseman kirjaamoon.
 3. Näytä kirjaamossa
  • valtakirja
  • henkilöllisyystodistuksesi.

Näin valtuutettu voi pyytää tietoja kirjallisesti:

 1. Valitse jokin seuraavista lomakkeista:
 2. Tulosta lomake.
 3. Täytä hakemus.
 4. Laita valtakirja hakemuksen mukaan.
 5. Lähetä hakemus ja valtakirja lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

Toinen ihminen voi hakea puolestasi lääkkeitä apteekista. Silloin hänellä pitää olla mukana resepti tai sinun Kela-korttisi. Hakijan pitää tietää lääkkeen tiedot, jos hän hakee lääkkeitä pelkällä Kela-kortilla.

Tarvitsette sähköisen valtuutuksen tai reseptin valtuutuslomakkeen, jos haluatte hoitaa muita reseptiasioita.

Valtuutuslomakkeella toinen henkilö voi

 • selvittää, mitä lääkkeitä käytät
 • pyytää listan lääkkeistä, joita käytät
 • pyytää, että reseptisi mitätöidään
 • uusia reseptisi.

Voitte hakea valtuutuslomakkeen

 • apteekista
 • sosiaali- ja terveysasemalta
 • Kelan palvelupisteeltä.

Muistakaa täyttä ja allekirjoittaa valtuutuslomake ennen asian hoitamista. Hakijan pitää tietää sinun henkilötunnuksesi, jos hän asioi valtuutuksella puolestasi.