Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Lapsiperheiden kotipalvelu

Voit saada perheellesi määräaikaista kotipalvelua sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukainen ennaltaehkäisevä, tilapäinen tukimuoto, joka on tarkoitettu Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella asuville perheille, joissa on alaikäisiä lapsia ja tuen tarve. Palvelu tarjoaa käytännön apua ja tukea arkeen ja vanhemmuuteen, jos perheessäsi on kuormittava tilanne. Kotipalvelun perhetyöntekijät toimivat käytännön apuna jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamisessa, kuten lastenhoidossa, välttämättömässä kodinhoidossa, kuten esim. aterioiden valmistamisessa, vaatteiden huoltamisessa ja kodin siisteydestä huolehtimisessa. Kotipalvelu toteutetaan mahdollisuuksien mukaan aina yhdessä vanhemman kanssa.

Palvelun tarkoituksena on vahvistaa perheesi hyvinvointi ja pärjääminen lapsiperhearjessa ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Kotipalvelun tarvearvioinnissa lähdetään perheen yksilöllisestä tilanteesta ja tarpeista.

Palvelu on määräaikaista ja suunnitelmallista. Kotipalvelua voidaan myöntää tilapäisesti, tai pitempiaikaisesti palvelutarpeen arvioinnin tai asiakassuunnitelman mukaisesti. Palvelua myönnettäessä huomioidaan perheen tarve, ja arvioidaan mikä palveluntuottaja parhaiten pystyy vastaamaan perheen tarpeeseen. Pitkäaikaisen tuen tarpeen tullessa, perheen kanssa arvioidaan kotipalvelun tarvetta ja tavoitteita säännöllisesti.

Kotipalvelua järjestetään pääsääntöisesti arkisin klo 7 – 18 välisenä aikana.

Tavallinen määrä kotipalvelua on 12 h / kk, joka tavallisimmin jaetaan 3h / kerta 1 kerta / viikko.

Intensiivisen tuen tilanteissa kotipalvelua voidaan järjestää 16 h / kk, joka tavallisimmin jaetaan 2h / kerta 2 kertaa / viikko.   

 • Perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia
 • Raskauteen tai synnykseen jälkeinen tuen tarve tai vauvan hoitoon liittyvä erityinen palvelutarve
 • Monikkoperheeseen liittyvä avun tarve arjessa
 • Vanhemman toimintakyvyn alentumisesta tai tilapäisestä väsymisestä tai uupumisesta johtuva lyhytaikainen avuntarve
 • Erityisen perhetilanteen tai elämäntilanteen perusteella, esim.  äkilliset muutokset tai muu perheen kriisitilanne
 • Vanhemman tai lapsen vammasta, tai pitkäaikaisesta tai äkillisestä sairaudesta johtuva tuen tarve akuuttiin tilanteeseen.
 • Asiointikäyntien ajalle lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään vain erityisen harkinnan kautta.
 • Muu erityinen tarve, joka arvioidaan yhdessä muiden perheen työskentelevien tahojen kanssa

 • Ainoastaan siivouksen tarpeeseen, ellei tarve johdu toimintakykyä alentavasta syystä tai muuten täytä lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen perusteluita.
 • Lapsen tai vanhemman kuljetuksellisiin tarpeisiin.
 • Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla oikeus jäädä hoitamaan lasta
 • Päivähoitoikäisten lasten päivittäiseen lastenhoidon tarpeeseen, päivähoito on ensisijainen palvelu
 • Henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen
 • Vanhempien työssäkäynnin, kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen päivähoidoksi, koululaisten aamu -tai iltapäivä- ja loma-aikahoidoksi tai pääsääntöisesti vanhempien yhteisen ajan vuoksi
 • Sairauden hoidollisiin tilanteisiin, esimerkiksi lääkkeenjako tai -anto, joka kuuluu kotisairaanhoitoon
 • Kotieläinten hoitaminen

Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullinen palvelu. Hyvinvointialueen tuottama palvelu maksaa 6 € /h, vähintään 2h / kerta.

Maksut pitkäaikaisesta kotipalvelusta määritellään Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 10 e § mukaisesti. Kotipalvelu- ja kotisairaanhoitomaksut – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)(siirryt toiseen palveluun)

Suurin osa palvelusta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella tuotetaan kuitenkin ostopalveluna, jolloin asiakkaalle myönnetään palveluseteli.

Kotipalvelun tarpeeseen voidaan myös myöntää palveluseteli, jonka arvo on 28 euroa /h.

Käyttäessään palveluseteliä palvelusetelin saaja lähtökohtaisesti tilaa palvelun palvelutuottajalta itse ja maksaa itse tilatun palvelun ja palvelusetelin välisen erotuksen.

Kotipalvelua haettaessaan asiakas pyydetään toimittamaan tuloselvitys mahdollisten maksuvapautusperusteiden arvioimiseksi.

Toimi näin

Lapsiperheiden kotipalveluun voit hakea puhelimitse puhelinajalla, sähköpostitse, lapsiperheidenkotipalvelu@itauusimaa.fi, tai sähköisellä lomakkeella Omapalvelussa. 

Hakemuksessa pyydämme kuvaamaan

Hakemukset käsitellään vireilletulojärjestyksen lisäksi myös kiireellisyysjärjestyksessä.

Omapalvelun sähköiseen palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla.

Puhelinasiointi

Konsultaatiot ja hakemukset puhelinaikana

Hanna Heiskari

Sosiaaliohjaaja, Lapsiperheiden kotipalvelu

Puhelinaika: maanantai-perjantai klo 12 – 13

040 564 8695

hanna.heiskari@itauusimaa.fi

Cecilia Mansner

Johtava sosiaaliohjaaja, Lapsiperheiden kotipalvelu

Puhelinaika: tiistai, keskiviikko, torstai klo 8-9

040 353 2435

cecilia.mansner@itauusimaa.fi