Siirry sisältöön
hyvinvointialue -

Aluehallituksen päätökset 3.11.2022

Virkojen täyttö

Aluehallitus päätti seuraavista virkavalinnoista esityksen mukaan.

  • Sosiaali- ja terveysjohtaja, valtiotieteiden maisteri Annika Immonen
  • Digijohtaja, filosofian maisteri Tommi Karttaavi
  • Talousjohtaja, kauppatieteiden maisteri Minna Sevon
  • Kehittämisjohtaja, terveystieteiden maisteri Katja Blomberg
  • Henkilöstöjohtaja, valtiotieteiden maisteri Anu Rautiainen
  • Viestintäjohtaja, valtiotieteiden maisteri Mika Kosunen
  • Johtava lääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri Susanna Varilo

Konserni- ja strategiapalvelujen virkojen perustaminen ja virkojen kelpoisuusehdot

Aluehallitus päätti vahvistaa päivitetyt kelpoisuusehdot konsernihallinnon työntekijöille esityksen mukaan.

Itäisen alueen sosiaali- ja terveystoimen uusien virkojen perustaminen

Aluehallitus päätti perustaa seuraavat virat ja vahvisti niiden kelpoisuusehdot esityksen mukaan:

  • Terveyspalvelut, itäinen alue, kaksi terveyskeskuslääkärin virkaa
  • Perhe- ja sosiaalipalvelut, itäinen alue, kaksi sosiaalityöntekijän virkaa

Esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen taito suullisesti ja kirjallisesti ja tyydyttävä toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaisesti.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023.