Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen päätöksiä 11.4.2024

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitus käsitteli kokouksessaan 11.4.2024 m.m.

Talousraportti

Aluehallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2024 talousraportin tammi – helmikuulta.

Tammi – helmikuussa 2024 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on kertynyt toimintatuottoja 6,4 miljoonaa euroa, joka on 14 prosenttia talousarviosta. Tasaisen budjettikertymän mukaisesti kertymäprosentin tulisi olla noin 17, joten alkuvuoden toteuma on hiukan budjetoitua heikompaa.

Toimintakuluja on kertynyt tammi – helmikuussa 72,8 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden on 16 prosenttia. Palveluostoissa on ylityspainetta asiakaspalveluostoissa ja työvoiman vuokrauksessa, jonka budjetista on kahden ensimmäisen kuukauden aikana käytetty 56 prosenttia. Asiakaspalveluostojen kahden ensimmäisen kuukauden ylitys tasaiseen kertymävauhtiin nähden on 1,4 miljoonaa ja työvoiman vuokrauksen 3,0 miljoonaa euroa vuositasolla.

Valtion rahoitus on toteutunut tammi – helmikuussa budjetoidun mukaisesti.

Vaikuttamistoimielinten toimintakertomukset

Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto ovat laatineet toimintakertomuksensa toiminnastaan vuonna 2023.  Hallitus merkitsi kertomukset tiedoksi.

Hyvinvointikeskuksen tarveselvitys

Aluehallitus merkitsi hyvinvointikeskuksen tarveselvityksen edistymisen tiedoksi. 

Suunnittelussa on painopisteenä löytää hankkeen suuntaa antava laajuus Porvoon kaupungin kaavoituksen työskentelyyn. Ns. masterplan-suunnitelmassa kaavoitustyön aloittamiseksi tulee antaa tiedot suuntaa antavasti tarvittavasta rakennusoikeudesta sekä tontin käytön suunnitelmasta, jotta tarvittavat kulkuyhteydet voidaan yhteistyössä Porvoon kaupungin kanssa suunnitella.

Kaavoitustyössä tulee huomioida tilatarpeiden muutokset edelleen tulevaisuudessa, joten rakennettavaa kerrosalametriä kaavoituksessa tulee käsitellä väljästi, sekä rakennuksen ja kulkuyhteyksien sijoitteluun tulee jäädä myöhempään työskentelyyn riittävän väljät reunaehdot. Hankesuunnitelma tullaan työstämään myöhemmässä vaiheessa, jolloin suunnitelmat täsmentyvät edelleen ja toimintojen sijoittaminen hyvinvointikeskukseen on määritelty tarkemmin.

Aluehallitus nimesi myös edustajia yhtiökokouksiin ja päätti hyväksyä alustavan aikataulun vuoden 2024 syyskauden kokouksille, ja että kokouspaikkana on Itä-Uudenmaan pelastuslaitos. Kokouspäivät ovat 15.8.2024, 29.8.2024, 12.9.2024, 26.9.2024, 10.10.2024, 31.10.2024, 14.11.2024, 28.11.2024, 17.12.2024.

Lisäksi aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto kokoontuu syyskaudella 2024 seuraavasti: 17.9., 22.10., 19.11. ja 10.12.2024. Aluevaltuuston puheenjohtaja päättää kokouksen alkamisajan ja kokouspaikan sekä antaa tarvittavat ohjeet muista kokousjärjestelyistä. 

Aluehallitus päätti nimetä Tapani Eskolan (SDP) Jenna Perokorven (SDP) tilalle edustajaksi kehittäminen ja yhteistyö -lautakuntaan toimikauden 2022–2025 loppuun, eli 31.5.2025 saakka.

Aluehallitus palautti yksimielisesti vastauksen valtuustoaloitteeseen kehitysvammaisen henkilön käyttövarasta uuteen valmisteluun.

Muut asiat hallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.