Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluevaltuuston päätökset 29.3.2022

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsitteli kunnista hyvinvointialueelle siirtyvän omaisuuden, sopimusten, vastuiden ja vuokrattavien toimitilojen selvityksiä. Aluevaltuusto päätti yksimielisesti aluehallituksen esitysten mukaisesti ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi selvitykset ja pyytää kuntia täydentämään selvityksiään tiedossa olevien puutteiden osalta, ja että kuntien irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle päätetään lopullisesti kevään 2022 aikana.

Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä ja tulosyksikkötason organisaatiomalli

Perussuomalaisten ryhmä esitti muutosesityksessään, että hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä ja tulosyksikkötason organisaatiomalli palautetaan valmisteluun. Valtuusto päätti asian yksimielisesti muutosesityksen mukaisesti.