Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen päätökset 31.3.2022

HPK Palvelut Oy

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ja Porvoon kaupunki ovat perustaneet yhteisen tukipalveluja tuottavan yhtiön, jonka osakkaina kummatkin osapuolet ovat. Aluehallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti, että hyvinvointialue hyväksyy HPK Palvelut Oy:n kanssa tehtävän tukipalveluja koskevan toimitussopimuksen. Sopimukseen ei sitouduta tällä päätöksellä vaan allekirjoittamalla erillinen sopimusasiakirja.

Vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen

Aluehallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti, että vt. hyvinvointialuejohtajan ensimmäiseksi sijaiseksi nimetään hyvinvointialueen valmisteluun osallistuva Sipoon kunnan sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Leena Kokko. Toiseksi sijaiseksi nimetään hyvinvointialueen valmisteluun osallistuva Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Peter Johansson.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ja pelastusjohtajan virkojen perustaminen

Aluehallitus päätti yksimielisesti esittää aluevaltuustolle sosiaali- ja terveysjohtajan ja pelastusjohtajan toistaiseksi voimassa olevien virkojen perustamista. Aluehallitus hyväksyi RKP:n muutosesityksen mukaisesti vahvistaa virkojen kielitaitovaatimukseksi hyvät taidot sekä suullisesti että kirjallisesti kummassakin kotimaisessa kielessä.

Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen

Aluehallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja esittää sen aluevaltuuston käsiteltäväksi. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että tilikauden tuloksen 58 484,82 euroa siirretään taseen edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille. Aluehallitus päätti antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ennen aluevaltuuston käsittelyä ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.