Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen päätökset 7.4.2022

Sipoon uuden pelastusaseman esisopimuksen hyväksyminen

Sipoon kunta päätti vuoden 2020 talousarviossa uuden pelastusaseman toteuttamisesta leasing-rahoituksella. Aluepelastuslautakunta päätti kokouksessaan 20.4.2021 sitoutua vuokraamaan Sipoon uuden, korvaavan pelastusaseman Sipoon kunnalta 20 vuodeksi. Koska pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueen vastuulle 2023, aluepelastuslautakunta ei voi enää tehdä sitovia sopimuksia hyvinvointialueen vastuulle kuuluvassa asiassa. Aluehallitus päätti yksimielisesti valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan Sipoon uuden pelastusaseman esisopimuksen.

Hyvinvointialueen yhteistoimintaelimen perustaminen

Yhteistoimintaelimessä käsitellään organisaation laajakantoiset tai henkilöstöä yleisesti koskevat asiat. Aluehallitus päätti esityksen mukaisesti perustaa ajalle 7.4.2022–31.12.2022 yhteistoimintaelimen, johon vt. hyvinvointialuejohtaja nimeää työnantajan edustajat. Pääsopijajärjestöjen edustajina jatkavat lähtökohtaisesti valmistelutoimielimen yhteistoimintaelimen edustajat. Pääsopijajärjestöt voivat tarvittaessa nimetä uusia edustajia yhteistoimintaelimeen.

Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten asettaminen

Hyvinvointialueesta annetun lain mukaisesti aluehallituksen on asetettava hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, vanhusneuvosto sekä vammaisneuvosto. Aluehallitus päätti esityksen mukaisesti pyytää alueen kunnissa toimivia vastaavia vaikuttamistoimielimiä kutakin nimeämään yhden tai enintään kaksi ehdokasta jäseniksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon, vammaisneuvostoon ja nuorisovaltuustoon. Ehdotukset nimettävistä henkilöistä pyydetään toimittamaan 30.4.2022 mennessä. Lisäksi aluehallitus päätti yksimielisesti, että selvitetään perheneuvoston perustamista.

Hyvinvointialueen edustajien nimeäminen HPK Palvelut Oy:n hallitukseen

Aluehallitus päätti yksimielisesti Patrik Björkmanin muutosesityksen mukaisesti jättää asian pöydälle.

Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä ja organisaatiomalli

Aluehallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää aluevaltuustolle johtamisjärjestelmän sekä tulosyksikkötason organisaatiomallia aiemman luonnoksen mukaisesti. Kristian Forsman ehdotti ja Kevin Servin kannatti muutosesitystä, jonka mukaan hyvinvointialuejohtajan alapuolella oleva johtajataso poistettaisiin henkilöstöorganisaatiossa ja pelastuslaitos olisi yhtenä toimialueena sote-toimialueiden Perhe- ja sosiaalipalvelut, Terveyspalvelut ja ikääntyneiden palvelut rinnalla. Muutosesitys kaatui äänestyksessä äänin 13–2.

HUS-yhtymän perussopimuksen hyväksyminen

Nykyisen HUS-kuntayhtymän tilalle perustetaan uusi, hyvinvointialueesta annetun lain mukainen hyvinvointiyhtymä, HUS-yhtymä. HUS-yhtymällä on laissa säädetty järjestämisvastuu tietyistä terveydenhuollon palveluista ja velvollisuus ylläpitää yliopistollista sairaalaa. Lisäksi HUS-yhtymällä on järjestämisvastuu niistä palveluista, jotka on sovittu sen vastuulle järjestämissopimuksessa. HUS-yhtymä perustetaan nykyisten kuntayhtymien tapaan Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välisellä perussopimuksella.

Aluehallitus äänesti Tapani Eskolan tekemästä ja Jenna Perokorven kannattamasta muutosesityksestä, jossa esitettiin, että ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto. Muutosesitys kaatui äänestyksessä äänin 12–3. Muutosesityksen puolesta äänestivät Eskola, Perokorpi ja Servin.

Äänestyksen jälkeen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy HUS-yhtymän perussopimuksen luonnoksen mukaisesti.

Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan ja lisälistan mukaisesti.