Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluevaltuuston päätökset 19.4.2022

HUS-yhtymän perussopimuksen hyväksyminen

Aluevaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä HUS-yhtymän perussopimuksen esityksen mukaisesti. HUS-yhtymällä on laissa säädetty järjestämisvastuu tietyistä terveydenhuollon palveluista ja velvollisuus ylläpitää yliopistollista sairaalaa. Lisäksi HUS-yhtymällä on järjestämisvastuu niistä palveluista, jotka on sovittu sen vastuulle järjestämissopimuksessa. HUS-yhtymä perustetaan nykyisten kuntayhtymien tapaan Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välisellä perussopimuksella. Järjestämisvastuu siirtyy HUS-yhtymälle 1.1.2023, jolloin HUS-kuntayhtymä lakkautetaan.

Valtuutettu Lastuvuori (PS) esitti valtuutettu Servinin (PS) tukemana, että HUS-yhtymän perussopimus palautetaan valmisteluun seuraavin edellytyksin: ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin olisi HUS-yhtymän yhtymävaltuusto, ja pykälä tulisi uudelleen valmistella siten, että yhtymävaltuuston koko on vähintään 40 jäsentä ja muut pykälät valmistellaan vastaamaan yhtymävaltuuston toimintaa. Palautusesitys kaatui äänestyksessä äänin 52–7. Palautuksen puolesta äänestivät valtuutetut Harkimo, Jäppilä, Kivineva, Lastuvuori, Luusua, Servin ja von Flittner.

Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä ja organisaatiomalli

Aluevaltuusto päätti hyväksyä hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän sekä tulosyksikkötason organisaatiomallin aluehallituksen esityksen mukaisesti kahden äänestyksen jälkeen.

Valtuutettu Servin (PS) teki valtuutettujen Harkimo (Liik.) ja Jäppilä (PS) kannattaman muutosesityksen, että mielenterveys- ja päihdepalvelut sijoitettaisiin hyvinvointialueen terveyspalveluihin sosiaalipalveluiden sijasta. Muutosesitys kaatui äänestyksessä äänin 45–14. Muutosesityksen puolesta äänestivät valtuutetut Engblom, Harkimo, Broman, Honkasalo, Jäppilä, Lastuvuori, Luusua, Pietikäinen, Servin, Sinkkonen, Turunen, Uski, Vestman ja von Flittner.

Valtuutettu Forsman (Kesk.) esitti valtuutettu Harkimon (Liik.) tukemana muutosesityksessään hyvinvointialuejohtajan alapuolella olevan johtajatason poistamista henkilöstöorganisaatiossa, jolloin Pelastuslaitos ja nykyiset sote-vastuualueet (Perhe- ja sosiaalipalvelut, Terveyspalvelut ja Ikääntyneiden palvelut) toimisivat johtamisjärjestelmässä rinnakkaisina toimialueina hyvinvointijohtajan alaisuudessa. Muutosesitys kaatui äänestyksessä äänin 50–9. Muutosesityksen puolesta äänestivät valtuutetut Forsman, Harkimo, Jäppilä, Kurki, Lastuvuori, Luusua, Pirhonen, Servin ja von Flittner.

Henkilöstön siirtosuunnitelma ja siirtosopimus

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi henkilöstön siirtosuunnitelman ja siirtosopimuksen esityksen mukaan. Henkilöstön siirtosuunnitelma toimii työsuunnitelmana henkilöstösiirtojen valmistelussa ja toteutuksessa. Siirtosuunnitelmaa täsmennetään tarvittaessa vuoropuhelussa henkilöstöä edustavien järjestöjen edustajien kanssa. Henkilöstön siirtosopimus tehdään henkilöstöä luovuttavien työnantajien ja henkilöstöä vastaanottavan hyvinvointialueen kesken.

Henkilöstön siirtyminen kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle tapahtuu liikkeen luovutuksella. Luonnos henkilöstön siirtosopimukseksi toimii liikkeen luovutusneuvottelujen pohjana. Siirtosopimus käsitellään sekä henkilöstöä luovuttavan että henkilöstöä vastaanottavan työnantajan yhteistoimintaelimessä ennen päätöksentekoa. Sopimukseen kirjataan henkilöstön luovutukseen liittyvät keskeiset seikat. Neuvottelun päätteeksi syntynyt henkilöstön siirtosopimus sekä tarkka listaus siirtyvästä henkilöstöstä tuodaan hyvinvointialueen päätöksentekoon loppuvuonna 2022.

Muut esityslistalla olleet asiat aluevaltuusto päätti tai merkitsi tiedoksi esitysten mukaisesti.

Katso myös

Kaikki ajankohtaiset