Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen päätökset 21.4.2022

Ennakollisen valintamenettelyn käyttäminen

Aluehallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaan, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjohtajan, vastuualuejohtajien, tulosyksikköpäälliköiden, johtavan lääkärin, sosiaalityöstä vastaavan viranhaltijan ja hoitotyön johtajan valinnassa käytetään niin sanottua ennakollista valintaa. Jos henkilöstö-, digi-, viestintä-, hallinto-, talous- ja kehittämisjohtajien virkaan ei ilmoitus- ja kartoitusmenettelyllä tule kelpoisuusehtoja täyttävää ja muuten sopivaa hakijaa, virka laitetaan julkiseen hakuun.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ja pelastusjohtajan virkojen perustaminen

Aluehallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaan hyväksyä sosiaali- ja terveysjohtajan ja pelastusjohtajan toistaiseksi voimassa olevien virkojen perustamisen samansisältöisinä kuin mitä aluehallituksen aiemmaksi esitykseksi aluevaltuustolle päätettiin.

Muiden virkojen perustaminen

Aluehallitus päätti perustaa toistaiseksi voimassa olevat henkilöstö-, digi-, viestintä-, hallinto-, talous- ja kehittämisjohtajienvirat ja vahvisti niiden kelpoisuusvaatimukset seuraavin muutoksin.

Aluehallitus päätti yksimielisesti tehdä seuraavat muutokset virkojen kelpoisuusehtoihin:

Patrik Börkman esitti Anderssonin tukemana, että hallintojohtajalta vaaditaan molempien kotimaisen kielten hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Aluehallitus päätti äänin 11–4 hyväksyä muutosehdotuksen. Pohjaesityksen puolesta äänestivät Honkasalo, Lepola, Myllys ja Nurme.

Aluehallituksen edustajat lautakunnissa

Aluehallitus päätti edustajien nimeämisestä 2024 helmikuun loppuun asti.

Jäsenten nimeäminen HPK Palvelut Oy:n hallitukseen

Aluehallitus päätti nimetä tukipalveluyhtiö HPK Palvelut Oy:n hallitukseen kolme jäsentä, jotka ovat Tomas Määttä, Marko Perttilä ja Irja Suhonen.

Esityslistan kohta 3 poistettiin. Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaisesti.