Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen päätökset 5.5.2022

Pelastustoimen vastuualuepäälliköiden virkojen perustaminen

Aluehallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaan perustaa vastuualuepäälliköiden toistaiseksi voimassa olevat virat ja vahvistaa virkojen kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon sekä lisäksi oman vastuualueen johtajakokemuksen ja pelastuspäälliköllä edelleen Pelastuslain 379/2011 mukaisen pätevyyden. Jos nykyiset virassa olevat tehtäväaluepäälliköt antavat suostumuksensa siirtoon, siirtyvät he suoraan vastaaviin tehtäviin hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoimen vastuualuepäälliköt toimivat pelastusjohtajan alaisuudessa. Vastuualuepäälliköiden vastuualueet ovat pelastustoimen johto, pelastustoiminta, riskienhallinta ja ensihoito.

Sosiaali- ja terveystoimen vastuualuejohtajien virkojen perustaminen

Aluehallitus päätti perustaa sosiaali- ja terveystoimen vastuualuejohtajien toistaiseksi voimassa olevat virat ja vahvistaa virkojen kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, toimialan tuntemuksen ja kokemuksen johtamistehtävissä. Äänestyksen jälkeen virkojen kielitaitovaatimukseksi päätettiin molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Björkmanin esittämä ja Anderssonin kannattama muutosesitys voitti äänestyksen äänin 9–6.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuualueita ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja ikääntyneiden palvelut. Vastuualuejohtajat toimivat sosiaali- ja terveysjohtajan alaisuudessa.

Hallintosäännön ja strategian poliittinen ohjausryhmä

Aluehallitus päätti yksimielisesti nimetä hallintosäännön ja hyvinvointialuestrategian poliittisen ohjausryhmän, jonka puheenjohtajaksi nimettiin aluevaltuuston puheenjohtaja ja ryhmän jäseniksi aluehallituksen puheenjohtaja ja valtuustoryhmien puheenjohtajat.

Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esitysten mukaisesti.