Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen päätökset 16.6.2022

Hyvinvointialuejohtajan valinta

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus esittää, että aluevaltuusto suorittaa virkavaalin.

Hyvinvointialueen jäsenen ja varajäsenen valinta yhtymäkokouksessa HUS-yhtymän hallitukseen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 19.4.2022 HUS-yhtymän perussopimuksen. Yhtymän jäsenten on nimettävä yhtymäkokouksessa 7.7.2022 edustajansa yhtymähallitukseen. Aluehallitus päätti nimetä HUS-yhtymän yhtymähallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Elin Blomqvist-Valtosen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Micaela Römanin.

Aluehallitus päätti, että kokouksessa 7.7. Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta edustaa vt. hyvinvointialuejohtaja Ann-Sofie Silvennoinen, varalla hallintolakimies Tomas Määttä. Aluehallitus päätti palauttaa kokousohjeet valmisteluun.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston valinta

Aluehallitus päätti nimetä seuraavat henkilöt Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäseniksi toimikaudeksi 2022–2025:

Mirja Juusti, Askola

Janne Riekki, Askola

Jonas Lindström, Loviisa

Jyrki Laakso, Loviisa

Tuula Räikkönen, Sipoo

Monica Ståhls-Hindsberg, Sipoo

Håkan Westerholm, Porvoo

Maija Aatelo, Porvoo

Pauli Ritola, Lapinjärvi

Eeva Hava, Myrskylä

Hannele Käenaho-Virtala, Myrskylä

Robert Almiala, Pukkila

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston valinta

Aluehallitus päätti nimetä seuraavat henkilöt Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäseniksi toimikaudeksi 2022–2025:

Hannes Bjurstöm, Askola

Petri Hyvönen, Loviisa

Nina Björkman-Nysten, Loviisa

Juha Huotari, Sipoo

Hans Blomberg, Sipoo

Leena Sorjonen, Porvoo

Carl-Johan Numelin, Porvoo

Kenneth Lévin, Lapinjärvi

Eeva Hava, Myrskylä

Hannele Käenaho-Virtala, Myrskylä

Erja Sihlman, Pukkila

DigiFinland Oy:n osakkeiden merkitseminen ja osakassopimuksen hyväksyminen

Aluehallitus päätti esityksen mukaisesti DigiFinland Oy:n osakkeiden merkitsemisestä ja osakassopimuksesta, jos niitä tarjotaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle jatkossa. DigiFinland Oy on tällä hetkellä valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tarpeisiin.

Selvitys Myrskylän ja Pukkilan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä siirtymäkaudella

Aluehallitus käsitteli KPMG:llä teetettyä selvitystä Myrskylän ja Pukkilan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Selvityksen tavoitteena on ollut kartoittaa oikeudelliset reunaehdot ja mahdolliset rajoitukset sille, voidaanko Myrskylän ja Pukkilan kuntien sotepalveluja järjestää tai tuottaa Päijät-Hämeen hyvinvointialueella siirtymäajalla.

Selvityksen mukaan hyvinvointialuelain ja sotejärjestämislain säännökset ja sanamuodot eivät vaikuta suoranaisesti estävän hyvinvointialueiden laajaakaan yhteistoimintaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa, jos siitä sovitaan hyvinvointialuelain mukaisena yhteistoimintana ja sitä koskevin ehdoin. Toisaalta etenkin sotejärjestämislain reunaehdot jättävät merkittävästi tulkinnanvaraa, ja merkitystä tulee antaa myös valtakunnan tasolla ilmaistuille käsityksille siitä, etteivät vastaavat alueellisiin siirtoihin johtavat järjestelyt olisi lainsäädännön tavoitteiden mukaisia.

Aluehallitus päätti lähettää selvityksen tiedoksi neuvotteluryhmälle ja Myrskylän ja Pukkilan kuntiin ja pyytää niiltä lausuntoa, voidaanko palvelujen järjestämisen suunnittelua jatkaa hyvinvointialueen Palvelujen järjestäminen -jaoston suunnitelmien mukaisesti.

Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaisesti.