Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen päätökset 19.5.2022

Hyvinvointialueen työterveyshuollon järjestäminen vuodesta 2023 alkaen

Aluehallitus äänesti Nurmen tekemästä ja Honkasalon kannattamasta esityksestä palauttaa asia valmisteluun. Aluehallitus päätti äänin 9–2 (poissa 3) jatkaa asian käsittelyä.

Vt. hyvinvointialuejohtaja poisti päätösesityksestä kannanoton Kuninkaantien Työterveys Oy:n omistusosuuteen.

Aluehallitus hyväksyi päätösesityksen muutetussa muodossa yksimielisesti eli aluehallitus päätti, että hyvinvointialue kilpailuttaa työterveyshuollon palvelut henkilöstölleen ja alueen yrittäjille ja yrityksille. Palveluntuottaja tuottaa palvelukuvauksen mukaisesti palveluja hyvinvointialueelle.

Pelastusjohtajan virkaan ottamisen valmistelu

Aluehallitus päätti, että nykyinen virassa oleva pelastusjohtaja, hänen suostumuksellaan, siirtyy suoraan vastaavaan virkaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Aluehallitus päätti valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan valmistelemaan pelastusjohtajan kanssa johtajasopimuksen.

Organisaatiomallin toimintayksikkötaso

Aluehallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun, jotta päättäjät voivat saada siitä enemmän tietoa.

Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaisesti.