Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluevaltuuston päätökset 14.6.2022

Hallintosäännön päivitys

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi päivitetyn hallintosäännön muutetussa muodossa. Elin Blomqvist-Valtosen (RKP) esittämä muutos hyväksyttiin yksimielisesti: Aluevaalilautakunnassa on viisi jäsentä, joista aluevaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, ja viisi varajäsentä. (ei kuusi varajäsentä)

Aluevaalilautakunnan valinta

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti valita aluevaalilautakuntaan toimikaudeksi 2022–2025 seuraavat viisi jäsentä ja viisi varajäsentä.

Puheenjohtaja Christel Liljeström (RKP)

Varapuheenjohtaja Jarkko Ilomäki (KOK)

Matti Lehesniemi (SDP)

Sari Kuuppo (PS)

Reeta Rossi (VIHR)

Varajäsenet:

Matti Pirhonen (KESK)

Ulla Vuorinen (LIIK)

Sami Haapavaara (VAS)

Lisbeth Konttinen (KD)

Tatu Chanth (EOP)

Hyvinvointialueen konserniohje

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen konserniohjeen esityksen mukaisesti.

Toimintayksikkötason organisaatiomalli

Aluevaltuusto hyväksyi toimintayksikkötason organisaatiomallin esityksen mukaisesti.

Ilkka Luusuan (PS) esittämä ja Jenni Lastuvuoren (PS) kannattama muutosesitys professiojohtajien vastuisiin hävisi äänestyksessä 52–7.

Jorma Wiitakorven (KOK) tekemä ja Jere Riikosen (KD) kannattama muutosehdotus professiojohtajien virkojen täyttämättä jättämisestä hävisi äänestyksessä 39–20.

Vuoden 2021 tilinpäätös

Aluevaltuusto päätti hyväksyä tilinpäätöksen 2021 ja myöntää tilivelvollisille

vastuuvapauden.

Aluevaltuuston kokouspäivät

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti kokoontua syyskaudella 2022 seuraavasti: 13.9.2022, 4.10.2022, 1.11.2022 ja 13.12.2022.

Muut asiat valtuusto päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.