Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen päätökset 15.9.2022

Henkilöstön siirtosuunnitelma ja sopimus

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy henkilöstön siirtosopimuksen ja henkilöstön siirtosuunnitelman ja lähettää ne luovuttavien organisaatioiden tiedoksi. Henkilöstön siirtosuunnitelmaa päivitetään valmistelutilanteen edetessä.

Kehitysvammaisten erityisen vaativien palvelujen kokonaisuuden järjestäminen

Aluehallitus käsitteli kehitysvammaisten erityisen vaativien palvelujen kokonaisuuden järjestämistä 1.1.2023 alkaen ja liikkeenluovutusprosessin valmistelun aloittamista. Liikkeenluovutusta HUS-yhtymälle valmistellaan yhteistoiminnassa HUS-kuntayhtymän, Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sekä Uudellamaalla toimivien erityishuoltopiirien kanssa.

Aluehallitus päätti asiasta esityksen mukaisesti mutta kohdan 3 muutettuna seuraavasti: ”Aluehallitus päättää turvata ruotsinkielisten palveluiden saatavuuden kehitysvammaisille henkilöille siten, että palvelut tasolla 1½ (porrasmalli) järjestetään hyvinvointialueen toimesta. Tästä johtuen Kårkullan Itä-Uudenmaan alueellisen asiantuntijatiimin henkilöstö siirtyy Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta koskevan lainsäädännön sekä voimaanpanolain 56§:n nojalla. Palvelutasolla 3 järjestettävistä ruotsinkielisistä palveluista tulee laatia yhteistyösopimus HUSin sekä kaksikielisten hyvinvointialueiden välillä.”

Myrskylän ja Pukkilan palveluiden järjestäminen

Aluehallitus päätti esityksen mukaisesti, että hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen valmistelua jatketaan valtioneuvoston päättämän aluejaon perusteella yhteistyössä kaikkien hyvinvointialueen kuntien kanssa.

Itä-Uudellamaalla suunniteltaessa palvelujen järjestämistä Myrskylässä ja Pukkilassa on huomioitu lain hengen ja tavoitteen mukaisesti, että palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti, hyvinvointialueella yhdenvertaisesti ja saavutettavuus huomioiden. Palveluja tullaan järjestämään Pukkilan ja Myrskylän kuntien omissa toimintayksiköissä pääsääntöisesti kuten tähänkin asti. Ikääntyneiden kotiin vietävät palvelut sekä palveluasuminen pysyvät ennallaan. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksessa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle entisinä työntekijöinä.

Peruspalvelut järjestetään kunnan omissa toimipisteissä, joihin palvelut on suunniteltu väestöpohjan mukaan siten, että kuntalaiset pääsääntöisesti hakeutuvat peruspalveluihin (lääkäri- ja hoitajavastaanotto, laboratoriopalvelut, suunterveydenhuolto, neuvola ja kouluterveydenhuolto, sosiaalityön palvelut) oman kunnan toimipisteissä. Tämä on myös tärkeää alueellisten lähipalveluiden säilyttämisen näkökulmasta. Mahdollinen valinnanvapaus käytettynä muilla alueilla heikentää Itä-Uudenmaan mahdollisuuksia järjestää palveluita ja on myös huomattava, että aluevalinnat tehdään vähintään vuodeksi kerrallaan.

Erityiset palvelut kuten virka-ajan ulkopuolinen terveyskeskuspäivystys, hammaslääkäri-päivystys, sosiaali- ja kriisipäivystys sekä perheoikeudelliset palvelut on koko hyvinvointialueella keskitetty Porvoon kaupunkiin.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on valmistautunut tiedottamaan Myrskylän ja Pukkilan asukkaita palveluiden järjestämisestä välittömästi päätöksen jälkeen ja tiedottamista jatketaan aktiivisesti myös tulevaisuudessa.

Muut asiat

Asiakohdat 4, 5 ja 9 poistettiin asialistalta. Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaisesti.