Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen päätökset 6.10.2022

Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden välisen yhteistyösopimuksen täydentäminen

Aluehallitus päätti hyväksyä päivitetyn Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välisen yhteistyösopimuksen esityksen mukaisesti.

Konserni- ja strategiapalveluiden virkojen perustaminen ja kelpoisuusehdot

Aluehallitus päätti perustaa uudet virat hyvinvointialuejohtajan muutetun esityksen mukaan: laskentapäällikön tehtävä on toimi, ei virka. Osaan tehtävistä löytyy jo soveltuva työntekijä liikkeenluovutuksessa hyvinvointialueelle siirtyvien työntekijöiden keskuudesta, mutta osa joudutaan rekrytoimaan ulkopuolelta.

Hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Aluevaltuusto hyväksyi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet esityksen mukaan.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää sekä johtamisen välineitä. Niiden tavoitteena on edistää hyvää hallintoa ja laadukasta johtamista, uhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa, mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämistä sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja tuloksellisuutta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat kaikkia Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toimielimiä, johtoa ja esihenkilöitä sekä kaikkea hyvinvointialueen toimintaa, josta hyvinvointialue vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä.

Muut asiat aluehallitus päätti esityslistan mukaisesti.