Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen päätökset 20.10.2022

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintojohtajaksi valittiin Camilla Söderström

Aluehallitus päätti valita Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintojohtajan virkaan valtiotieteen maisteri Camilla Söderströmin. Valinta on ehdollinen, kunnes lääkärintodistus on esitetty ja turvallisuusselvitys tehty. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa, ja viran kokonaispalkka on 7 800 euroa kuukaudessa. Virkaa haki määräaikana yhteensä neljätoista henkilöä, joista kuusi kutsuttiin haastatteluun.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen työterveyspalvelujen hankinta

Aluehallitus päätti valita hyvinvointialueen työterveyshuollon palveluntuottajaksi tarjouskilpailun voittaneen Mehiläinen Oy:n ja varatoimittajaksi Suomen Terveystalo Oy:n. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Hankinnan kohteena ovat työterveyshuollon palvelut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstölle, sisältäen lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon, yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muut terveydenhuollon sekä työterveyshuoltoa tukevat lisäpalvelut. Hankinnan kohteena ovat myös hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien, hyvinvointialueella sijaitsevissa työpaikoissa työskentelevien työntekijöiden lakisääteiset palvelut. Palvelun piiriin kuuluvat myös henkilökohtaiset avustajat, jotka hyvinvointialue on myöntänyt asiakkailleen vammaispalvelulain perusteella.

Toimintayksikköjen palveluvastaavien, osastonhoitajien ja lähiesihenkilöiden kielitaitovaatimukset

Itä-Uudenmaan aluehallitus päätti muuttaa 11.8.2022 §:n 6 päätöstään palveluvastaavien, osastonhoitajien ja lähiesihenkilöiden kielitaitovaatimuksesta. Hyvinvointialueen toimintayksikköjen palveluvastaavien, osastonhoitajien ja lähiesihenkilöiden kielitaitovaatimus on nykyisten luovuttavien organisaatioiden palvelussuhde-ehtojen mukainen. Toimintayksiköissä tulee huolehtia siitä, että kielelliset oikeudet toteutuvat asiakaspalvelussa.

Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaisesti.