Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Hyvinvointialueen talousarvion käsittely alkaa aluehallituksessa

Itä-Uudenmaan aluehallitus käsittelee ensi vuoden talousarviota kokouksessaan torstaina 10.11.2022.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvio on noin 22,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämän taustalla on mm. siirtyvien organisaatioiden vuoden 2022 ennakoidut talouden ylitykset sekä se, ettei valtion rahoitus kata kaikkia historiallisen suuren muutoksen muutoskustannuksia.

Hyvinvointialueen aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio sekä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittu valtiovarainministeriön 19.9.2022 julkaisemaan rahoituskehykseen.

Suunnittelukehyksessä on osoitettu rahoitusennusteeseen perustuva yleislinjaus käyttötalouden menokehyksestä siten, että talouden tasapainotavoite tulee täytetyksi lain edellyttämässä määräajassa. Taloussuunnitelma on hyvinvointialuelain mukaan laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä eli vuoden 2025 loppuun mennessä. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

– Lopulliset luvut eivät ole vielä tiedossa mutta niin sanottua siirtymätasausta kohdennetaan jo vuoteen 2023, mikä parantaa taloudellista tulosta. Tavoitteemme on kuitenkin parantaa hyvinvointialueen taloudellista ja toiminnallista tuottavuutta ja vähentää alijäämää jo vuonna 2023 omilla toimenpiteillämme sekä tasapainottaa talous vuoden 2025 loppuun mennessä, sanoo hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist.

Ensimmäinen talousarviokäsittely on aluehallituksessa 10.11.2022 ja seuraavat tarvittaessa 24.11.2022 ja 1.12.2022. Talousarvio tulee aluevaltuuston hyväksyttäväksi 13.12.2022.