Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen päätökset 15.12.2022

Aluehallituksen kokousaikataulu kevätkaudella 2023

Itä-Uudenmaan aluehallitus päätti kokoontua kevätkaudella 2023 kerran viikossa torstaisin.

Henkilöstöpalvelujen toimien tehtävät ja kelpoisuusehdot

Aluehallitus päätti hyväksyä hyvinvointialueen henkilöstöpalvelujen toimien tehtävät ja kelpoisuusehdot sekä sisäisen rekrytoinnin käynnistämisen esityksen mukaisesti. Henkilöstöpalveluihin rekrytoidaan työsuojelupäällikkö, HR-asiantuntija, rekrytointiasiantuntija, työkykykoordinaattori ja kaksi toimistosihteeriä.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikköpäälliköiden ja hankintapäällikön kelpoisuusvaatimukset

Aluehallitus päätti korjata aikaisempaa päätöstään ja muuttaa perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosyksikköpäälliköiden ja hankintapäällikön kelpoisuusvaatimuksia esityksen mukaisesti.

Virkojen perustaminen

Aluehallitus päätti perustaa seuraavat virat ja vahvistaa niiden kelpoisuusehdot esityksen mukaisesti. Viroissa nyt työskentelevät siirtyvät hyvinvointialueelle vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutuksella voimaanpanolain nojalla. Liikkeenluovutuksen yhteydessä henkilöstön virkasuhteen ehdot pysyvät samoina työnantajan vaihtumisesta huolimatta. Luovutuksesta johtuvat uudelleenjärjestelyt ovat mahdollisia luovutuksen saajaa sitovan luovuttajan virkaehtosopimuksen puitteissa. Hyvinvointialueen käynnistyttyä tarkistetaan ja yhtenäistetään nyt perustettavien virkojen viranhaltijoiden tehtävänkuvat, työajat ja palkat.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuualueen virat

Tulosyksiköt Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, Työikäisten sosiaalipalvelut ja mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä Vammaispalvelut.

Neuvola ja opiskeluhuollon palvelut

– apulaisylilääkäri 1

– terveyskeskuslääkärit 2

– vastaava terveydenhoitaja 4

– johtava koulupsykologi1

– johtava kuraattori 1

– psykologit 9

– sairaan-/terveydenhoitajat 16

Varhaisen tuen palvelut ja lastensuojelu

– johtava sosiaalityöntekijä 5

– esihenkilö PEO, PENE 2

– johtava ohjaaja 2

– sosiaalityöntekijä 43

– lastenvalvoja 3

– erityissosiaaliohjaaja 1

– sosiaaliohjaaja 17

Erityispalvelut

– sosiaali- ja kriisipäivystyksen esihenkilö1

– Alva-talon esihenkilö 1

– turvakodin esihenkilö 1

– palvelukoordinaattori 1

Työikäisten sosiaalipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut

– Johtava sosiaalityöntekijä 5

– yksiköiden esihenkilöt 1

– lääkäri 1

– terveyen/sairaanhoitaja 3

– sosiaalityöntekijät 15

– erityissosiaaliohjaaja 1

– sosiaaliohjaajat 26

– työpajakoordinaattori 1

Vammaispalvelut

– yksiköiden esihenkilöt 10

– erikoislääkäri 1 (20 %)

– johtava sosiaalityöntekijä 1

– sosiaalityöntekijä 6

– palvelukoordinaattori 1

– erityissosiaaliohjaaja 2

– sosiaaliohjaaja 4

– psykologi 1

Terveyspalveluiden vastuualueen virat

Tulosyksiköt terveysasemapalvelut, suun terveydenhuolto, terveyskeskussairaalapalvelut ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut.

Terveysasemapalvelut

– Ylilääkärit 3 kpl

– Apulaisylilääkäri 1 kpl

– Prevention alueellinen apulaisylilääkäri 1 kpl

– Terveyskeskuslääkärit 50,5 kpl

Suun terveydenhuolto

– Ylihammaslääkärit 3 kpl

– Apulaisylihammaslääkäri 1 kpl

– Oikomishoidon alueellinen apulaisylihammaslääkäri 1 kpl

– Terveyskeskushammaslääkärit 35 kpl

Terveyskeskussairaalapalveluihin ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin perustettu uusi yhteinen virka

– Alueellinen ylilääkäri 1 kpl

Ikääntyneiden palveluiden vastuualueen virat

Tulosyksiköt Kotona asumista tukevat palvelut, Kotihoitopalvelut ja Asumispalvelut.

Kotona asumista tukevat palvelut

– kotiin vietävien palveluiden esimies 1 kpl

– sosiaalityöntekijä 2 kpl

– vastaava palvelukoordinaattori 1 kpl

– palvelukoordinaattori 7 kpl

– palveluohjaaja 2 kpl

– sosiaaliohjaaja 1 kpl

– asiakasohjaaja 1 kpl

Kotihoitopalvelut

– kotihoidon ohjaaja 6 kpl

– kehittämisvalmentaja 1 kpl

Asumispalvelut

– palveluesimies 2 kpl

– osastonhoitaja 3 kpl

– palveluasumisen ohjaaja 5 kpl

Hallintopalveluihin perustetut virat

Aluehallitus päätti perustaa hyvinvointialueen hallintopalveluihin johtavan lakimiehen viran ja seitsemän toimistosihteerin virkaa sekä muuttaa hallintopäällikön viran toimistopäällikön viraksi ja vahvistaa näiden kelpoisuusehdot.

Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan ja lisälistan mukaisesti.

Katso myös

Kaikki ajankohtaiset