Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen päätökset 26.1.2023

Henkilöstöstrategia

Aluehallitus hyväksyi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstöstrategian.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjalistan palautus valmisteluun

Aluehallitus palautti viranhaltijoiden päätöspöytäkirjalistan valmisteluun saadakseen täydellisen listan päätettäväksi.

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukainen vaativan tuen asiantuntijaryhmä

Aluehallitus päätti asettaa kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisen päätöksiä tekevän vaativan tuen asiantuntijaryhmän ja päätti, että asiantuntijaryhmä toimii myös uudistuvan vammaislainsäädännön mukaisena vaativan moniammatillisen tuen päätöksiä tekevänä asiantuntijaryhmänä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja valtuutettiin nimeämään asiantuntijaryhmä.

Toimintayksiköiden palveluvastaavien yhdistettävien virkojen perustaminen

Aluehallitus muutti aiemmin tekemäänsä päätöstä palveluvastaavien virkojen perustamisesta ja päätti perustaa yhdistetyt, toistaiseksi voimassa olevat palveluvastaavien virat (4 kpl)

Lisäksi aluehallitus perusti uuden palveluvastaavan viran ikääntyneiden palveluihin, asiakasohjaus ja ennaltaehkäisevä toiminta yksikköön

Toimintasääntöjen hyväksyminen

Aluehallitus hyväksyi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston, vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston toimintasäännöt.

Kokousaikataulu

Aluehallitus päätti kokoontua kevätkaudella 2023 torstaisin kahden viikon välein torstaista 2.2.2023 alkaen.

Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaisesti.