Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Hyvinvointialuehallituksen kokous 14.9

Hyvinvointialueen kiinteistökatsaus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitus sai kokouksessaan esittelyn hyvinvointialueen toimitilojen nykytilanteesta ja mahdollisista tulevaisuuden näkymistä.  

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue toimii pääosin kuntien ja muiden toimijoiden vuokratiloissa. Suurin osa määräaikaisista vuokrasopimuksista päättyy 31.12.2025, jonka jälkeen on mahdollista käyttää yhden vuoden optiovuotta.  

Aluehallitus merkitsi esityksen tiedoksi ja kävi asiasta lähetekeskustelun.

Aluehallitus sai myös tilannekatsauksen Uudenmaan vammaispalvelut Oystä ja kävi asiasta lähetekeskustelun ja ohjeisti mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Aluehallitus palautti uuteen valmisteluun tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen huomioihin ja suosituksiin laaditut vastineet.

Eronpyyntö aluehallituksen jäsenen luottamustehtävästä

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto myöntää Otto Anderssonille (RKP) eron aluehallituksen varsinaisen jäsenen tehtävistä ja valitsee uuden varsinaisen jäsenen aluehallitukseen. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti merkitä tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsun 4.10.2023 kokoukseen, ja nimesi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustajaksi 4.10.2023 pidettävään yhtymäkokoukseen hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvistin ja hänelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi sosiaali- ja terveysjohtaja Annika Immosen.

Aluehallitus antoi yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi yhtymäkokouksen esityslistan asioiden §§ 21-24 sekä § 26 osalta kannattaa pohjaehdotusta, ja § 25 osalta ehdottaa lähipalvelu- ja integraatiolautakuntaan jäseneksi Jenni Lastuvuorta. 

Aluehallitus päätti lisäksi nimetä HR-johtaja Anu Rautiaisen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtiökokousedustajan 19.9.2023 pidettävään Sarastia Oyn varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antoi yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.  Muut asiat hyvinvointialuehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaisesti