Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen päätöksiä 28.9.2023

Hyvinvointikeskuksen suunnittelu

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitus päätti kokouksessaan 28.9 käynnistää hyvinvointikeskuksen suunnittelutyön ja valtuutti viranhaltijat sopimaan käytännön yksityiskohdista suunnittelijan kanssa ja päätti samalla käynnistää viralliset neuvottelut investointisuunnittelusta ja yhteistyöstä HUS-yhtymän kanssa.

Investointien suunnitteluryhmä ohjaa jatkovalmistelua.

Suunnitteluryhmä hakee Porvoon kaupungilta sopivaa sijaintia hankkeelle ja selvittää kaavoitustarpeet yhdessä kaupunkikehityksen toimialan asiantuntijoiden kanssa.

Kumppanuuspöydän jäsenet

Aluehallitus hyväksyi kumppanuuspöydän jäsenet kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnan esityksen mukaisesti.

Lapsi- ja perhejärjestöt: 

 Nuorten järjestöt:

 Ikäihmisten järjestöt:

Mielenterveysjärjestöt: 

Päihdetyön järjestöt:

Vammaisjärjestöt:

Potilas- ja sairausjärjestöt:

Työllisyyttä ja yhteisöllisyyttä tukevat sosiaalialan järjestöt:

Turvallisuutta edistävät järjestöt: 

Monialajärjestöt: 

Muut: 

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen ajalle 1.1.2024-31.12.2026. Palvelutasopäätös merkitään laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §:n mukaisesti salaiseksi.

Kaksikielisyysohjelma

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointialueen kaksikielisyysohjelman

Arviointikertomus vuodelta 2022

Aluehallitus hyväksyi tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen huomioihin ja suosituksiin laaditut vastineet, ja saattaa ne tarkastuslautakunnalle ja edelleen hyvinvointialuevaltuustolle tiedoksi. 

Lisäksi Itä-Uudenmaan aluehallitus myönsi luottamushenkilöille eroja luottamustehtävistään ja valitsi uusia eronneiden tilalle.

Aluehallitus sai kokouksessaan hyvinvointialueen henkilöstökatsauksen ja vilkkaan keskustelun jälkeen merkitsi sen tiedoksi.

Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.