Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen kokous 12.10.2023

Talousarvioesitys ja taloussuunnitelma

Aluehallitus päätti kokouksessaan palauttaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026 uuteen valmisteluun.

Aluehallitus päätti hyväksyä osaltaan konserni- ja strategiapalveluiden vuoden 2024 talousarvioksi ulkoisen toimintakatteen, joka on nettona enintään -54.264.000 euroa ja taloussuunnitelman 2024 – 2026 liitteen mukaisesti. Lisäksi hallitus päätti esittää henkilöstösuunnitelman vuodelle 2024 esityslistan liitteen mukaisesti ja totesi tuottavuusohjelman sisältävän tarkemmat toimenpiteet taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi.

Tuottavuusohjelmaluonnos

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kävi lähetekeskustelun tuottavuusohjelmaluonnoksesta ja päätti pyytää luonnoksesta lausunnot lautakunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä 13.11.2023 mennessä. 

Ohjelman n.s. Tuottavuuskärjet ovat seuraavat: 

  1. Palvelurakenteen kehittäminen toiminnanohjauksen ja palveluintegraation keinoin 
  2. Ennaltaehkäisevä, hyvinvointia ja terveyttä edistävä palvelutarjonta 
  3. Väestön tarpeeseen vastaava monipuolinen palveluiden verkosto 
  4. Kokonaisuutta palveleva monipuolinen tuotantorakenne ja sitä tukeva hankintaosaaminen 
  5. Hyvinvoiva henkilöstö – arvostettu työnantaja 
  6. Hyvinvointialueen tiedolla johtamisen kehittäminen 
  7. Ydintoimintaa tukeva tukipalvelukokonaisuus 
     

Tuottavuusohjelman seitsemän tuottavuuskärjen yhteenlaskettu, alustava kustannushyötyarvio vuoteen 2026 mennessä on noin 28 M€. Arvio sisältää myös lyhyen aikavälin kustannusten karsimisen toimenpiteitä, kustannusten kasvun hidastamiseen. 

Kokousaikataulu

Aluehallitus päätti hyväksyä seuraavan alustavan aikataulun kevään 2024 kokouksille, kokouspaikkana Itä-Uudenmaan pelastuslaitos: 11.1, 25.1, 15.2, 29.2, 21.3 (TP), 11.4, 2.5, 16.5, 30.5, 13.6, 27.6. Lisäksi aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että valtuusto kokoontuu kevätkaudella 2024 seuraavasti: 6.2., 12.3., 23.4., 28.5. ja 18.6.2024. Aluevaltuuston puheenjohtaja päättää kokousten alkamisajan ja kokouspaikan sekä antaa tarvittavat ohjeet muista kokousjärjestelyistä. 

Sopimus strategisesta yhteistyöstä

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy kuntien ja hyvinvointialueen sopimuksen strategisesta yhteistyöstä ja valtuuttaa aluehallituksen hyväksymään sopimuksen liitteet. 

Yhteistyötä varten perustetaan kerran valtuustokaudessa kokoontuva poliittisen johdon yhteistyöfoorumi. Poliittisen yhteistyöfoorumin valmistelevana elimenä toimii kuntien ja hyvinvointialueen ylimmän johdon yhteistyöfoorumi, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Operatiivista yhteistyötä ohjaavat toimialajohtajien tai heidän määrittelemiensä viranhaltijoiden muodostamat operatiivisen ohjauksen ryhmät, jotka kokoontuvat asiakokonaisuuksittain tarpeen mukaan. Operatiivisen tason työryhmät toteuttavat lakisääteistä yhteisyötä asiakokonaisuuksittain kootuissa työryhmissä.

Verkostoissa vastaavasti varmistetaan tiedonkulku yhteistyön sujuvoittamiseksi. Kaikki osapuolet tahoillaan päättävät omista resursseistaan, linjauksistaan ja toiminnastaan ja näin ollen operatiivisen tasot työryhmät ja verkostot eivät tee päätöksiä eivätkä jaa resursseja.  

Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.

Katso myös

Kaikki ajankohtaiset