Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Varautuminen ja turvallisuuslautakunta antaa lausunnon tuottavuusohjelman luonnoksesta

Lautakunta kokoontuu 24.10.2023. Lautakunta muun muassa ottaa kantaa hyvinvointialueen tuottavuusohjelman luonnokseen.

Esityksessä lautakunnan lausunnoksi todetaan, että Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on toiminut alueellisena toimijana vuodesta 2004. Viimeisen 19 vuoden aikana toiminnan päällekkäisyyksiä on poistettu. Laitoksen toimintaa on rakennettu niin, että se noudattaa lakeja ja asetuksia sekä vastaa alueen erityispiirteiden riskeihin.

Pelastusjohtaja Peter Johansson esittää, että lautakunta nostaa lausunnossaan esille seikkoja, joilla Itä-Uudenmaan pelastuslaitos jo on kehittänyt toimintaansa suunnitellun tuottavuusohjelman tuottavuuskärkien mukaisesti.

Päätösesityksessä todetaan myös, että ohjelmaluonnoksen käsittelyaika on ollut lyhyt. Tämän takia pelastuslaitos ei ole ennen lautakunnan kokousta voinut kattavasti analysoida, miten ohjelman painopistealueet tai tuottavuuskärjet vaikuttaisivat pelastuslaitoksen toimintaan.