Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

talousarvioesityksen osaltaan

Aluehallitus hyväksyi talousarvioesityksen osaltaan

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli kokouksessaan vuoden 2024 talousarviota. Aluehallitus päätti hyväksyä hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2024–2026 aluehallituksen esityksenä aluevaltuustolle.

Hallitus oikeutti talouspalvelut tekemään taloussuunnitelmaesitykseen ja sen perusteluihin tarvittavat muutokset sekä teknisluonteiset tarkistukset ja päätti esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2024 sitovat tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat määrärahat sekä hyväksyttäväksi taloussuunnitelman 2024–2026.

Vuoden 2024 talousarvion laatiminen on ollut haasteellista useammasta syystä. Valtion rahoitus vuonna 2023 ei kata todellisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannuksia, vaan ennusteen mukaan alijäämäksi on muodostumassa noin 24 miljoonaa euroa.

Käynnistämisvaiheessa syntyy väistämättä kertaluonteisia menoja ja rationalisointihyötyjä on mahdollista saavuttaa vasta pitemmällä aikavälillä. Inflaatiotaso, palkkakustannusten yleinen nousu, palkkakilpailu alueiden välillä sekä harmonisaatiokustannukset, palveluiden kysynnän kasvu, hoito- ja palvelutakuun kiristys jne. nostavat myös vuoden 2024 kustannuksia enemmän kuin mitä valtion rahoitus kasvaa.

Kustannustason hillitsemiseksi on välttämätöntä tehdä pitkäjänteistä kehittämistyötä siten, että peruspalveluiden laatu ja saatavuus voidaan turvata. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osalta tämä tarkoittaa strategiaan ja palvelustrategiaan pohjautuvaa talouden tasapainottamisohjelman toteuttamista, jossa tarkastellaan palveluiden tuottamistapaa, palvelutasoa, saatavuutta jne. Tuottavuutta tulee kasvattaa merkittävästi, koska muuten alijäämä uhkaa kasvaa eikä jo syntynyttä alijäämää saada katettua määräajassa.

Valtion maksamaa ylimääräistä 6,7 miljoonan euron kertaerää tullaan käyttämään sellaisiin toimenpiteisiin, joilla tuottavuutta voidaan parantaa ja kehittää organisaation kyvykkyyttä muuttuvassa toimintaympäristössä ja sitä tuloutetaan käyttötalouteen kustannuksia vastaavasti. Edellä mainittua määrärahaa saadaan käyttää vuoden 2025 loppuun.

Palvelustrategia

Aluehallitus päätti palauttaa palvelustrategian uuteen valmisteluun.

Asukasvuokrasopimusten vuokrien korottaminen

Aluehallitus päätti palauttaa asukasvuokrasopimusten vuokrien korottamisen uuteen valmisteluun.

Oy Apotti Abn ylimääräinen yhtiökokous

Aluehallitus päätti nimetä johtava lakimies Salla Paavilaisen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtiökokousedustajaksi Oy Apotti Abn 7.11.2023 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antoi yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.  

Muut asiat hyvinvointialueen aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.