Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Palvelujen järjestäminen -lautakunta 25.10.

Nuorten mielenterveys-​ ja päihdeyksikön nimen valinta

Itä-​Uudenmaan hyvinvointialueen Palvelujen järjestäminen -​lautakunta päätti hyväksyä nuorten mielenterveys-​ ja päihdeyksikön nimeksi Zemppi.

Laitoshoidon yksikön muuttaminen lyhytaikais-​ja kuntoutusyksiköksi

Itä-​Uudenmaan hyvinvointialueella ei ole omaa lyhytaikais-​ ja kuntoutusyksikköä,​ johon asiakkaat voisivat siirtyä jatkokuntoutukseen vuodeosastohoidon jälkeen. Tarve kuntoutusyksikön perustamiselle on selkeästi noussut esiin hyvinvointialueen toiminnan käynnistyttyä. Lautakunta päätti,​ että Sateenkaaren yksikön toiminta muutetaan 1.1.2024 alkaen lyhytaikaisen hoidon yksiköksi,​ jossa tarjotaan lyhytaikaista jatkokuntoutusta,​ intervallihoitoa ja otetaan vastaan lyhytaikaisia kriisiasiakkaita

Itä-Uudenmaan hyvinvontialueen tuottavuusohjelmaluonnos

Lautakunta antoi lausuntonsa tuottavuusohjelmaluonnoksesta hyvinvointialuehallitukselle.

Sosiaalisen luototuksen toimintaohje ja myöntämisperusteet

Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen käsittelyyn.

Kokemusasiantuntijatoiminnan palvelukuvaus ja soveltamisohje

Kokemusosaamisella tarkoitetaan kokemuksen tuomaa ymmärrystä ja tietoa, jota hyödynnetään toisten ihmisten auttamiseksi, tukemiseksi tai heidän auttamis- ja osaamisvalmiuksiensa lisäämiseksi. Kokemustieto antaa ammatillisen ja tieteellisen tiedon rinnalle kokemuspohjaisen näkökulman.

Lautakunta päätti teknisten korjausten jälkeen hyväksyä kokemusasiantuntijatoiminnan palvelukuvauksen ja soveltamisohjeen.

Lautakunta päätti tai merkitsi tiedoksi muut asiat esityslistan mukaisesti. Esityslista(siirryt toiseen palveluun)