Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnan päätökset 01.11.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittäminen ja yhteistyö-lautakunta kokoontui keskiviikkona 1.11.2023. Lautakunta käsitteli muun muassa asiakaspalauteprosessin kehittämistä ja otti kantaa luonnokseen hyvinvointialueen tuottavuusohjelmaksi.

Tutkimuksen ja kehittämisen yhteistyön organisoituminen hyvinvointialueella

Kehittäminen ja yhteistyö -​lautakunta kävi lähetekeskustelun ja merkitsi TKKIO-toiminnan nykytilan tiedoksi. Hyvinvointialueen TKI-toimintaa (tutkimus, kehittäminen, innovaatio) säätelee ensisijaisesti voimassa oleva lainsäädäntö: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) sekä Laki Pelastustoiminnan järjestämisestä (613/2021).

Asiakaspalauteprosessin kehittäminen hyvinvointialueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on tuonut esiin tarpeen kansallisesti yhtenevälle, vertailukelpoiselle ja ajantasaiselle asiakaspalautetiedolle. Asiakkailta saatua tietoa tarvitaan, kun hyvinvointialueiden palveluiden järjestämistä ohjataan ja arvioidaan valtakunnallisesti ja alueellisesti.

Lisäksi myös asiakkailla ja kansalaisilla tulee olla käytettävissään vertailukelpoista ja objektiivista tietoa. Näin he voivat seurata ja arvioida palvelujen laatua ja valita eri palveluntuottajien välillä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on yhdessä hyvinvointialueiden kanssa määritellyt, miten sosiaali- ja terveyspalveluista kerätään asiakaspalautetta kansallisesti yhtenäisellä tavalla. Määrittelytyötä on tehty vuodesta 2018. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue liittyi mukaan THL:n kansalliseen asiakaspalautteen kehittämisryhmään loppuvuodesta 2022.

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta merkitsi asiakaspalauteprosessin kehittämisen tilanteen tiedoksi.

Hyvinvointialueen tuottavuusohjelman luonnosversion lausunto

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta antoi lausuntonsa hyvinvointialueen suunnitellusta tuottavuusohjelmasta. Lautakunta päätti lisätä lausuntoehdotukseen maininnan ikäihmisten kasvavasta määrästä. Ikäihmisten toimintakykyä tulee tukea ja ylläpitää oikea-aikaisilla ja riittävillä ehkäisevillä palveluilla.   

Lisäksi lautakunta hyväksyi kevään 2024 kokousaikataulun.