Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallitus äänesti muutoksista talousarvioesitykseen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehallitus käsitteli kokouksessaan torstaina hyvinvointialueen talousarvioesitystä vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024–2026 jotka aluevaltuusto palautti valmisteluun lähetekeskustelun jälkeen. Hallitus käsitteli aluevaltuustossa 14.11.2023 jätetyt kannatetut muutosehdotukset.

Aluehallitus hyväksyi käsittelyn aikana yksimielisesti ponnen, jossa se edellyttää, että kevään aikana laaditaan selvitys oppilas- ja opiskelijaterveydenhuollon kokonaistilanteesta ja tarpeista.

SDPn hallitusryhmä liitti pöytäkirjaan merkinnän, jossa se edellyttää, että noudatetaan valtuuston päättämää ja voimassa olevaa strategiaa lasten ja nuorten oikea-aikaisten ja matalankynnyksen palveluiden suhteen. 

Bernhard Edgren (rkp) ehdotti Tapani Eskolan (sdp) kannattamana, että Konserni ja strategiapalveluun, avustuksien alle lisätään 75 000 euroa, joten yhteissumma on 100 000 € budjetissa. Tällä halutaan taata tarpeellinen tuki kolmannelle sektorille. Aluehallitus hyväksyi ehdotuksen äänestyksen jälkeen 9–6.

Patrik Björkman (rkp) ehdotti Jenna Perokorven (sdp) kannattamana, että valtuuston infotilaisuuksiin osallistumisesta maksetaan vain puolet kokouspalkkiosta. Säästö korvamerkitään kolmannen sektorin avustuksiin. Aluehallitus hyväksyi ehdotuksen äänestyksen äänin 10–5.

Hallitus päätti käsittelyn päätteeksi esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelman.

Aluehallitus päätti myös esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman vuosille 2025–2028 ja investointien rahoitussuunnitelman.

Tuottavuusohjelma

Itä-Uudenmaan aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy tuottavuusohjelma talouden tasapainottamiseksi. Toimeenpano-ohjelmasta päätetään tarkemmalla tasolla aluehallituksessa. Tuottavuusohjelmalla tavoitellaan suunnitelmallista alijäämän kattamista  

Tuottavuusohjelma jakautuu rakenteellisesti seitsemään tuottavuuskärkeen, joiden alla on 30 tuottavuuskohdetta. Kukin tuottavuuskohde sisältää yhden tai useamman tuottavuustoimenpiteen, joiden tarkoitus on kuvata niitä konkreettisia hankkeita tai tekemisiä, joilla tuottavuuskohteissa kuvattu muutos viedään käytäntöön.

Tuottavuuskärjet ovat: 

  1. Palvelurakenteen kehittäminen toiminnanohjauksen ja palveluintegraation keinoin 
  2. Ennaltaehkäisevä, hyvinvointia ja terveyttä edistävä palvelutarjonta 
  3. Väestön tarpeeseen vastaava monipuolinen palveluiden verkosto 
  4. Kokonaisuutta palveleva monipuolinen tuotantorakenne ja sitä tukeva hankintaosaaminen 
  5. Hyvinvoiva henkilöstö – arvostettu työnantaja 
  6. Hyvinvointialueen tiedolla johtamisen kehittäminen 
  7. Ydintoimintaa tukeva tukipalvelukokonaisuus 

Tuottavuusohjelma sisältää kuvauksen keskeisestä valmistelusta, toimenpide-ehdotukset tuottavuuden parantamiseksi, arviot kustannussäästöpotentiaalista, muutosten toimeenpanon ajanjaksosta sekä muutoksen läpiviennin vaativuudesta 2023–2026 aikana. Tuottavuusohjelman keskeisenä ajatuksena on hallittu toiminnan muutos, jolla voidaan turvata lakisääteiset hyvät peruspalvelut sekä hyvät työn tekemisen edellytykset. 

Asukasvuokrat

Aluehallitus päätti, että asukasvuokria korotetaan asukasvuokrasopimusten ehtojen mukaisesti 1.1.2024 alkaen. 

Hyvinvointialueella on asuntoja ja asukkaita n. 800–900 kappaletta. Hyvinvointialue toimii asukkaiden asuinhuoneistojen vuokranantajana. Hyvinvointialue taas vuokraa kiinteistöt seuraavilta kiinteistönomistajilta: A-Asunnot, Uudenmaan Vammaispalvelut Oy, Porvoonseudun asuntosäätiö, Tyvene Oy, Artun Palveluasunnot Oy, Barnens By r.f., Sipoon Palvelutalosäätiö, Sipoon kunta, Loviisan kaupunki, Askolan kunta, Myrskylän kunta ja Pukkilan kunta. 

Hyvinvointialue maksaa kiinteistön kokonaisvuokran kiinteistön omistajalle ja jakaa maksamansa vuokran asukkaiden maksamiksi asukasvuokriksi. Hyvinvointialueen maksamia vuokria on korotettu ja näin ollen myös hyvinvointialueen tulee korottaa asukasvuokria. 

Asiakasmaksut

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen asiakasmaksut vahvistetaan 1.1.2024 alkaen asiakasmaksuasetuksen mukaiseen maksimiin.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti merkitä tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsun 14.12.2023 kokoukseen ja nimesi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustajaksi hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvistin ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen sosiaali- ja terveysjohtaja Annika Immosen Aluehallitus antoi yhtymäkokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa yhtymäkokouksen esityslistan pohjaehdotuksia. 

Asia numero 304, Palvelusetelin arvon muuttaminen, henkilökohtainen apu, poistettiin listalta.

Muut asiat hallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.