Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluevaltuusto käsittelee vuoden 2024 talousarviota 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto saa kokouksessaan tiistaina 12.12.2023 käsiteltäväkseen mm. aluehallituksen esitykset Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen; talousarvioksi vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024–2026, tuottavuusohjelmaksi, palvelustrategiaksi sekä investointisuunnitelmaksi 2025–2028. 

Talousarvioesitys 

Talousarvioesitys vuodelle 2024 on 15,8 M€ alijäämäinen ja vuoden talousarvioesityksen laatiminen on ollut haasteellista useammasta syystä. 

Valtion rahoitus vuonna 2023 ei kata todellisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannuksia, vaan ennusteen mukaan alijäämäksi on muodostumassa noin 24 M€. Käynnistämisvaiheessa syntyy väistämättä kertaluonteisia menoja ja rationalisointihyötyjä on mahdollista saavuttaa vasta pitemmällä aikavälillä. Inflaatiotaso, palkkakustannusten yleinen nousu, palkkakilpailu alueiden välillä sekä harmonisaatiokustannukset, palveluiden kysynnän kasvu, hoito- ja palvelutakuun kiristys jne. nostavat myös vuoden 2024 kustannuksia enemmän kuin mitä valtion rahoitus kasvaa.  

Kustannustason hillitsemiseksi on välttämätöntä tehdä pitkäjänteistä kehittämistyötä siten, että peruspalveluiden laatu ja saatavuus voidaan turvata. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osalta tämä tarkoittaa strategiaan ja palvelustrategiaan pohjautuvaa talouden tasapainottamisohjelman toteuttamista, jossa tarkastellaan palveluiden tuottamistapaa, palvelutasoa, saatavuutta jne. Tuottavuutta tulee kasvattaa merkittävästi, koska muuten alijäämä uhkaa kasvaa eikä jo syntynyttä alijäämää saada katettua määräajassa.  

Valtion maksamaa ylimääräistä 6,7 M€ kertaerää tullaan käyttämään sellaisiin toimenpiteisiin, joilla tuottavuutta voidaan parantaa ja kehittää organisaation kyvykkyyttä muuttuvassa toimintaympäristössä ja sitä tuloutetaan käyttötalouteen kustannuksia vastaavasti. Em. määrärahaa saadaan käyttää vuoden 2025 loppuun. 

Tuottavuusohjelma 

Talouden tasapainoittamiseksi tehtävän tuottavuusohjelman ensisijaiset toimenpiteet jakaantuvat seitsemän tuottavuuskärjen alle ja ohjelman laajuus on 28 M€. 

Tuottavuuskärjet ovat: 

Toimeenpano-ohjelmasta päätetään tarkemmalla tasolla aluehallituksessa. 

Palvelustrategia 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukaan hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa. Suunnitelman tulee olla julkinen.  

Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet ja palvelutuotannossa noudatettavat periaatteet – itäuusimaalaisten palvelutarpeet, toimintaympäristö ja palveluiden nykytila huomioiden. Palvelustrategian sisältöä ohjaavat lainsäädäntö, sosiaali- ja terveydenhuollon strategiset valtakunnalliset tavoitteet sekä hyvinvointialuestrategia. 

 Itä-Uudenmaan palvelustrategian tärkein sisältö on tiivistetty kolmeen kehityskärkeen ja niiden osatavoitteisiin. Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kehityskärjet ovat: 

Aluevaltuuston kokoontuu osoitteessa Itäinen Tullikatu 7, Loviisa (Seurahuone). Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja yleisölle avoimia. Suoraa lähetystä kokouksesta voi seurata myös hyvinvointialueen YouTube-kanavalla(siirryt toiseen palveluun)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Tallenne on nähtävillä kahden viikon ajan.