Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallitus käsitteli kiinteistöstrategiaa

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui torstaina vuoden viimeiseen kokoukseen.

Kokouksessaan hallitus päätti äänestysten jälkeen esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kiinteistöstrategian 2023–2026 joka sisältää kiinteistöpalvelujen tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut ja mittarit.

Strategiasta poistettiin äänestyksen jälkeen lause: Ylimääräisiä tiloja ei käytännössä ole, joten toimitilakustannuksia ei voida pienentää tiloja vähentämällä.

Toiseen kohtaan lisättiin virke: Toimitilakustannuksia alennetaan lisäämällä tilatehokkuutta ja luopumalla tarpeettomista tai vajaakäyttöisistä tiloista. Luovuttavista toimitiloista päätetään erillisen valmistelun perusteella

Aluehallitus sai myös kartoituksen alueen toimitilakannan nykytilasta.

Hyvinvointialueen hallitus päätti valita Loviisan paloaseman SR-urakan urakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättäneen urakoitsijan: Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy ja Vexatec Oy ryhmittymän.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2023 talousraportin tammi – marraskuulta. Poistojen jälkeen tilikauden tulosennuste on -27,2 miljoonaa euroa eli tilikauden alijäämän ennustetaan toteutuvan 0,3 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä.

Aluehallitus päätti lakkauttaa kaksi sosiaalityöntekijän virkaa ja perustaa tilalle kaksi erityissosiaaliohjaajan virkaa, perustaa yhden yksikön ohjaajan viran vastaavan ohjaajan toimen tilalle sekä muuttaa osastonhoitajan virkanimikkeen vastaavan terveydenhoitajan nimikkeeksi.

Itä-Uudenmaan aluehallitus nimesi toimeentulotukiasioiden neuvottelukuntaan seuraavat jäsenet:

Puheenjohtaja: Ville Heininen, tulosyksikköpäällikkö, Työikäisten palvelut

Varapuheenjohtaja: Raisa Muikku, palveluvastaava, Monialaiset sosiaalipalvelut

Tove Bergström, johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö
varajäsen: Johan Ekström, aikuissosiaalityö

Jens Weckström, johtava sosiaaliohjaaja, taloussosiaalityö 
varajäsen: Lotta Laakso, johtava sosiaaliohjaaja, kuntouttava työtoiminta

Jeanette Söderberg, johtava sosiaalityöntekijä, lapsiperheiden sosiaalipalvelut
varajäsen: Matilda Sjöblom, palveluvastaava, lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Monica Sund, asiakasohjauksen esihenkilö, iäkkäiden palvelut
varajäsen: Hilkka Ylimartimo, palveluvastaava, iäkkäiden palvelut

Ulla Raitimo, toiminnanjohtaja, Porvoon seudun työnhakijat ry
varajäsen: Marja Heiskanen, Sotek-säätiö

Chris-Marie Hydėn, etuuskäsittelypäällikkö, Kansaneläkelaitos
varajäsen: Sanna Nyholm, etuuskäsittelypäällikkö Kansaneläkelaitos

Janna Himilä, keskuksen päällikkö, Kansaneläkelaitos
varajäsen: Mari Harju, keskuksen päällikkö Kansaneläkelaitos

Aluehallitus palautti aloitteet eturauhassyöpien seulonnasta ja lastensuojelun jälkihuollon ikärajan säilyttämisestä 25 vuodessa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella, uuteen valmisteluun.

Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.