Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluevaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.1.2024 hyvinvointialueen kiinteistöstrategian 2023–2026 ja merkitsi taloudellisen palveluverkkoselvityksen tiedoksi.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kokonaisbudjetista toimitilojen kustannus on noin 5 prosenttia, kun hyvinvointialueilla toimitilojen kustannukset keskimäärin ovat noin 10 prosenttia. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on asukaslukuun suhteutettuna noin 40 prosenttia vähemmän tiloja kuin hyvinvointialueilla keskimäärin.

Taloudellinen tarkastelu tukee kiinteistöstrategian linjauksia ja sen pohjalta muodostuu käsitys, ettei lyhyellä aikavälillä ole mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä toimitilakannasta, ellei toiminnassa tehdä merkittäviä strategisia linjauksia toiminnan supistamisesta.

Aluevaltuusto päätti myöntää Tiina Sinkkoselle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä todeten samalla luottamustoimen päättyneen,​ ja valitsi Minna Raumannin uudeksi jäseneksi tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi vastaukset valtuutettujen aloitteisiin.

Muut asiat aluevaltuusto päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.