Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen päätöksiä 29.2.2024

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hyvinvointialuehallitus päätti kokouksessaan 29.2.2024 vahvistaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sopimushallinnan periaatteiksi Sopimushallinnan periaatteet asiakirjan.

Aluehallitus hyväksyi demokratiapalveluiden sekä konserni- ja strategiapalveluiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2024.

Aluehallitus päätti hyväksyä Sipoon pelastusaseman vuokrasopimuksen liitteineen, ja valtuutti hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvistin allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

Aluehallitus nimesi edustajansa seuraaviin toimielimiin vuoden 2024 maaliskuun alusta toimikauden 2022–2025 loppuun, eli ajaksi 1.3.2024–31.5.2025.

Aluehallitus päätti myös esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy muutoksia Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntöön.

Hallintosäännön muutos tulee voimaan heti, kun aluevaltuusto on tehnyt asiassa hallintosäännön muuttamista koskevan päätöksen ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Muutkin asiat hyvinvointialuehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.