Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta 6.3.2024

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta käsitteli kokouksessaan 6.3. laatu- ja valvontaohjelman mukaisten valvontakäyntien toteutumista vuonna 2023.

Vuonna 2023 valvonnan painopisteitä olivat:   

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta merkitsi tiedoksi valvontakoosteen 2023. 

Lautakunta merkitsi tiedoksi myös yhteenvedon vuoden 2023 asiakas- ja potilasturvallisuusilmoituksista sekä sosiaali-​ ja potilasasiavastaavan vuoden 2023 vuosiselvityksen.

Lautakunta hyväksyi valvonnan painopisteet vuodelle 2024. Valvonnan painopistealueet vuodelle 2024 ovat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella turvallisen lääkehoidon varmistavat prosessit sekä valtakunnallisessa valvontaohjelmassa määritetyt valvonnan painopisteet.  

Lautakunta teki muutoksen 3.5.2023 hyväksymiinsä järjestöavustusten myöntämisperiaatteisiin siten, että avustukset tulee käyttää vuoden kuluessa sen myöntämisestä.  Lautakunta hyväksyi järjestöavustusten hakuajaksi 1.–31.8.2024, ja päättää järjestöavustusten myöntämisestä lokakuun kokouksessaan. 

Kumppanuuspöydän uuden jäsenyhdistyksen valinnan käsittelyssä lautakunta päätti esittää aluehallitukselle, ettei Porvoon seudun työnhakijat ry:n tilalle valita uutta toimijaa.

Muut asiat lautakunta päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.