Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluevaltuuston päätöksiä 12.3.2024

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti kokouksessaan 12.3.2024 hyväksyä lyhytaikaista rahoitusta varten perustettavaksi kahdenväliset hyvinvointialuetodistusohjelmat tai vaihtoehtoisesti nimeämistavan mukaan kuntatodistusohjelmat seuraavien rahalaitosten kanssa: Kuntarahoitus Oyj, Nordea Bank Abp, OP Yrityspankki Oyj, Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttoritoiminta, Aktia pankki Oyj, Swedbank AB (Publ) Suomen sivuliike sekä Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Valtuusto asetti rahalaitoskohtaiseksi limiitiksi 80 miljoonaa euroa ja päätti että lyhytaikaista lainaa voi olla nostettuna yhteensä kaikilta rahalaitoksilta enintään 80 miljoonaa euroa. Lisäksi valtuusto hyväksyi talousarviomuutoksen 2024 rahoituslaskelmaan lyhytaikaisen lainan 35 miljoonan euron lisäyksen osalta. 

Hyvinvointialuevaltuusto päätti myös hyväksyä vuonna 2024 14,​16 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan nostamisen 2023–2026 investointisuunnitelman toteuttamiseksi ja hyväksyi talousarviomuutoksen 2024 rahoituslaskelmaan pitkäaikaisen lainan 14,​16 miljoonan euron lisäyksen osalta. 

Hyvinvointialueesta annetun lain 89 §:n 2 momentissa tarkoitetun hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,​ merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista,​ joilla voi olla merkitystä luottamus-​ ja virkatehtävien hoitamisessa. Valtuusto merkitsi sidonnaisilmoitukset tiedoksi.

Linkki sidonnaisuusrekisteriin:

Aluevaltuusto hyväksyi myös muutoksia Itä-​Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntöön.

Lisäksi valtuusto myönsi eroja luottamustoimista ja valitsi uusia henkilöitä eronneiden tilalle sekä merkitsi tiedoksi vastauksia aluevaltuutettujen tekemiin aloitteisiin

Muutkin asiat hyvinvointialuevaltuusto päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.

Katso myös

Kaikki ajankohtaiset