Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen päätöksiä 20.3.2024

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli kokouksessaan 20.3.2024 m.m. vuoden 2023 tilinpäätöstä ja tietotilinpäätöstä sekä toiminta- ja henkilöstökertomuksia.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätös päätyi 34, 6 miljoonan euron alijäämään. Alkuperäisen talousarvion mukaan alijäämää ennakoitiin syntyvän 27,5 miljoonaa euroa. Toimintakuluihin tehtiin loppuvuodesta 2023 10,5 miljoonan, valtion rahoitukseen 12,8 miljoonan ja rahoitustuottoihin ja -kuluihin 0,7 miljoonan euron määrärahakorotus, joten alijäämän ennakoitiin muodostuvan 3 miljoonaa euroa alhaisemmalle tasolle kuin alun perin oli budjetoitu.

Muutettuun talousarvioon nähden alijäämä oli 10 miljoonaa euroa suurempi, minkä selittää vasta tilikauden 2024 alussa selvinnyt erikoissairaanhoidon käytön perusteella muodostettu 3,8 miljoonan euron tasauslasku ja HUS-yhtymän alijäämäkertymistä syntynyt 7,1 miljoonan euron tulosta heikentänyt pakollisen varauksen kirjaus.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että tilikauden 2023 tulos -34 568 768,48 ei anna aihetta tuloksen käsittelylle, ja että tilikauden alijäämä -34 568 768,48 euroa siirretään taseen edellisten tilikausien yli-/ alijäämään.

Lisäksi aluehallitus totesi, että koska taseessa ei ole aikaisemmilta tilikausilta kertyneitä ylijäämiä, hyvinvointialueen talous edellyttää tasapainottamistoimenpiteitä.

Aluehallitus päätti valtuuttaa konserni- ja strategiapalveluiden talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja päätti allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuksen jälkeen aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Aluehallitus päätti myös hyväksyä hyvinvointialueen henkilöstökertomuksen vuodelta 2023 ja lähettää sen tiedoksi aluevaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle ja merkitsi tietotilinpäätöksen vuodelle 2023 sekä kansalliskielilautakunnan vuosikertomuksen 2023 tiedoksi. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti antaa lausunnon HUS:in palveluverkosta HUS yhtymähallitukselle.

Lausunnossaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialue katsoo m.m., että Porvoon sairaalan profiiliin ei tule tehdä suunniteltuja muutoksia, vaan yhteistä suunnittelua ja dialogia tulee jatkaa. Suunnittelun tavoitteena tulee olla yhdessä suunniteltu hyvinvointikeskus/sairaala, jossa huomioidaan tehokkuusnäkökulmat, hyvä hoidon laatu ja potilaan saumaton siirtyminen perus- ja erikoistason välillä.

Itä-Uudenmaan Hyvinvointialue edellyttää myös, että anestesialääkäriä vaativien leikkausten ja muiden toimenpiteiden palvelut ja toiminnot on säilytettävä nykyisessä laajuudessaan Porvoon sairaalassa. Lisäksi tällä hetkellä harjoitettavia erilaisia erikoissairaanhoitoalojen palveluja ei pidä vähentää, vaan sen sijaan tulee tarkastella ja arvioida, voidaanko näitä erikoissairaanhoitoalojen yksiköitä laajentaa tulevaisuudessa. Tämän lisäksi Porvoon sairaala opetussairaalana tulee säilyttää ja sen toimintoja monipuolistaa tulevaisuudessa.

Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.

Katso myös

Kaikki ajankohtaiset