Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen päätöksiä 16.5.2024

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 16.5.2024 käynnistää yhteistoimintalain 4 §:n ja 7 §:n mukaiset kuuden viikon yhteistoimintaneuvottelut sellaisista mahdollisista talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteistä, joilla voi olla henkilöstövaikutuksia.

Yhteistoimintaneuvottelujen tulos ja päätösehdotus tarvittavien toimenpiteiden täytäntöönpanosta tuodaan aluehallituksen käsiteltäväksi, kun yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Tuottavuusohjelmassa ehdotetuilla toimenpiteillä saattaa olla sellaisia henkilöstövaikutuksia, joiden vuoksi työnantajan on käytävä yhteistoimintaneuvottelut kuuden viikon mittaisella prosessilla. Mikäli esimerkiksi työntekopaikkakunta muuttuu tai toimenpiteiden seurauksena tulee muutoksia työsopimukseen / virkamääräykseen, se tarkoittaa aiemman työsopimuksen tai virkamääräyksen irtisanomista ja uuden työsopimuksen / virkamääräyksen tekemistä uusilla palvelussuhteen ehdoilla. Työsopimuksen tai virkamääräyksen muutokseen johtava toimenpide tulkitaan taloudellis-tuotannollisista syistä johtuvaksi.

Toimenpide-ehdotuksia valmistellaan palvelujen järjestäminen -lautakunnalle, aluehallitukselle ja aluevaltuustolle päätettäväksi kesäkuusta eteenpäin. Tietyt toimenpiteet edellyttävät yhteistoimintaneuvotteluja ja tämä on huomioitava valmisteluaikataulussa

Aluehallitus merkitsi tuottavuusohjelman toimenpiteiden valmistelun tiedoksi.

Peruuttamattomien poisjääntien laskuttaminen hoitajakäynneiltä

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle peruuttamattomien hoitajakäyntien asiakasmaksun käyttöönottoa 1.8.2024 alkaen.

Maksu voidaan periä, jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut ajan terveydenhuollon palveluihin ja asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana. Käynti tulee perua edellisenä arkipäivän klo 12.00 mennessä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on peruuttamattomista lääkärin ja hammaslääkärin vastaanottoajoista laskutettu asiakasta. Peruuttamattomien poisjääntien laskuttamien hoitajakäynneistä on kuitenkin vaihdellut aiempien kuntakäytäntöjen mukaisesti.

Lisäksi aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää myöntää eron Satu Lindgrenille (kok + kd) ja Jeanette Bromanille (kok + kd) aluehallituksen varajäsenen tehtävästä ja valita Satu Lindgrenin (kok + kd) uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi aluehallituksen jäsenelle Pia Nurmelle (kok + kd), ja valita Jeanette Bromanin (kok + kd) uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi aluehallituksen jäsenelle Nea Hjeltille (kok + kd).

Aluehallitus päätti myös esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää myöntää eron Petra Lindille (rkp) , Tove Munkbergille (rkp) ja Mikael Karlssonille (rkp) aluehallituksen varajäsenen tehtävästä ja valita uuden henkilökohtaisen varajäsenen aluehallituksen jäsenille Mikaela Nylander (rkp), Patrik Björkman (rkp) sekä Lotte-Marie Stenman (rkp).

Muutkin asiat aluehallitus päätti esityslistan mukaan.