Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen päätöksiä 30.5.2024

Itä-Uudenmaan aluehallitus päätti kokouksessaan 30.5.2024 hyväksyä irtautumissopimuksen Oy Apotti Ab:n omistajuudesta ja siihen liittyvistä vastuista ja valtuutti hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tarvittaessa tekemään siihen ennen allekirjoitusta vähäiseksi katsottavia tai teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Oy Apotti Ab on HUS-yhtymän (43,23 %), Helsingin kaupungin (35,71 %), Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (14,29 %), Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen (3,48 %), Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (2,26 %) ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen (1,03 %) omistama yhtiö.

Yhtiön tuottama Apotti-järjestelmä on otettu käyttöön HUS-yhtymässä, Helsingin kaupungilla, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ja Kauniaisten kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollossa, joista viimeksi mainittu on siirtynyt sote-uudistuksessa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuulle.

Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan osalta hyvinvointialueiden päätökset ovat olemassa joko toisen potilastietojärjestelmän kilpailutuksen aloittamisesta tai uuden potilastietojärjestelmän hankinnasta. Apotti-järjestelmä ei siis tule Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella käyttöönotettavaksi.

Vaikka mainitut kolme hyvinvointialuetta eivät ota järjestelmää käyttöön, ovat ne yhtiön omistajina sidottuja yhtiön osakassopimukseen ja sen velvoitteisiin. Nämä velvoitteet käsittävät muiden ohella yhtiön rahoituksesta huolehtimisen. Tämä tarkoittaa sitä, että osuus yhtiön poistoista, palvelutuotannon kiinteistä kustannuksista ja yhtiön hallintokustannuksista on myös niiden vastuulla.

Vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmakehys

Aluehallitus päätti hyväksyä hyvinvointialueen vuoden 2025 talousarvion suunnittelukehykseksi toimintakatteen, joka on nettona enintään -402.640.000 euroa ja että vuosina 2023–2024 kertyvät alijäämät katetaan vuosina 2025–2026.

Vuoden 2023 tilinpäätös oli 34,6 miljoonaa euroa alijäämäinen ja vuoden 2024 talousarvio 15,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Osavuosikatsauksen 1–3/2024 ennusteen mukaan vuoden 2024 alijäämä asettuu 30,5 miljoonaan euroon. Talouden suunnittelukehyksessä 2025–2027 tulee osoittaa, että vuosien 2023–2024 alijäämät saadaan katettua vuoden 2026 loppuun mennessä.

Aluehallitus nimesi myös edustajiaan yhtiö- ja yhteistyökokouksiin sekä päätti kokoontua ylimääräiseen kokoukseen torstaina 6.6.2024 klo 18.00. Kokouspaikkana on Itä-Uudenmaan pelastuslaitos.

Muutkin asiat aluehallitus päätti esityslistan mukaan.