Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen päätöksiä 6.6.2024

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 6.6.2024 merkitä tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsun 13.6.2024 kokoukseen ja nimesi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustajaksi talousjohtaja Minna Sevónin ja hänelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi sosiaali- ja terveysjohtaja Annika Immosen.

Aluehallitus antoi yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi esityslistan asian § 5 osalta esittää yhtymähallituksen esityksestä poiketen, että jäsenmaksuosuuksien kehys vuodelle 2025 yhteensä on 2 290 136 422 euroa, joka osoitetaan HUS:n perustoiminnan rahoittamiseen, ja että vuosilta 2022 ja 2023 syntyneiden alijäämien kattamiseksi omistajat sitoutuvat osoittamaan HUS:lle erillisrahoituksen yhteensä enintään 111 miljoonaa euroa, joka maksetaan vuoden 2025 lopussa.

Aluehallitus totesi erillisrahoituksen ehtona olevan, että HUS kattaa toiminnan sopeutuksilla mahdolliset vuodelta 2024 ja sen jälkeen syntyvät alijäämät ja että mikäli vuoden 2023 jälkeen syntyvien alijäämien kattamiselle ei ole toiminnallisia edellytyksiä, arvioidaan vuodelta 2023 syntyneen alijäämän kattaminen uudelleen.

Lisäksi budjettivalmistelun teknisenä ohjeistuksena aluehallitus totesi, että tehtävämuutosten tosiasiallista jakautumista HUS:n ja hyvinvointialueiden toiminnan välillä arvioidaan tarvittaessa uudelleen syksyllä budjettivalmistelun yhteydessä, ja että peruspääoman korko sisältyy kehykseen.

Muutkin asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.