Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Olosuhdeselvitys tuomioistuimelle

Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsensa huollosta, asumisesta, tapaamisista tai elatuksesta, on vanhemmilla mahdollisuus hakea ratkaisua käräjäoikeudesta.

Ennen päätöksentekoa tuomioistuin pyytää tarvittaessa sosiaaliviranomaiselta (Itä-Uudenmaan perheoikeudellinen yksikkö) olosuhdeselvitystä vanhempien ja lapsen tilanteesta. Perheoikeudellinen yksikkö voi tehdä selvityksen ainoastaan tuomioistuimen pyynnöstä. 

Selvityksen tarkoituksena on antaa tuomioistuimelle tietoja perheen tilanteesta, lapsen olosuhteista ja muista asian ratkaisemiseen vaikuttavista asioista. Selvitykseen voidaan tarvittaessa pyytää lasta tai vanhempia koskevia tietoja muilta viranomaisilta ja toimijoilta, esimerkiksi päivähoidosta, koulusta, terveydenhuollosta ja poliisilta.