Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Perhetyö

Perhetyö tukee perheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja niihin liittyvissä haasteissa. Perhetyö on kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista työskentelyä perheen kanssa koko perheen hyvinvoinnin ja arjen sujuvuuden parantamiseksi ja se tapahtuu pääasiassa perheen kotona. Tavoitteet ja työskentelyn sisällöt sovitaan perheiden kanssa aina yksilöllisesti ja perhekohtaisesti.

Toimi näin

Perhetyö on tarkoitettu perheille, joissa on ainakin yksi alle 18-vuotias lapsi. Perhetyöhön ohjaudutaan lapsiperheiden asiakasohjauksen tai palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Halutessasi voit varata perhetyöhön kertaluonteisen pika-ajan. Aika varataan sähköpostilla. Lue lisää alempaa perhetyön pika-ajat otsikon alta.

Palvelu on perheelle maksutonta.

Perhetyön tarkoituksena voi olla esimerkiksi:

  • Perheen oman toimintakyvyn vahvistaminen
  • Perheen sisäisen vuorovaikutuksen tukeminen
  • Vanhemmuuden tukeminen
  • Ohjaus ja neuvonta lasten hoitoon, kasvatukseen ja eri kehitysvaiheisiin sekä pulmatilanteisiin liittyvissä kysymyksissä
  • Arjen ja arkirutiinien tukeminen
  • Sosiaalisten verkostojen laajentaminen

Varhaisen tuen perhetyö on lyhytkestoista ja siinä työskennellään rajatun teeman mukaisesti. Varhaisen tuen perhetyöhön ohjaudutaan lapsiperheiden asiakasohjauksen kautta.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden kohdalla perhetyön myöntää sosiaalityöntekijä palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Tällöin perheen haasteiden eteen työskennellään usein pitkäjänteisesti ja moniammatillisesti.

Lastensuojelun perhetyötä voidaan tarjota lastensuojelun avohuollon tukitoimena, jolloin palvelu edellyttää lapsen lastensuojelun asiakkuutta. Palveluntarve pohjautuu aina lapsen lastensuojelun sosiaalityöntekijän laatimaan asiakassuunnitelmaan.

Kotikäyntien ja tapaamisten sisältö vaihtelee sen mukaan, mitä yhdessä sovitaan ja mitkä perheen tavoitteet ja muutostoiveet ovat. Yleisimmät tavoitteet perhetyössä liittyvät vanhemmuuden ja perheenjäsenten suhteiden vahvistamiseen, lapsen tarpeiden tunnistamiseen ja lapsen kehityksen tukemiseen. 

Työskentelyssä voidaan käyttää apuna erilaisia materiaaleja kuten kortteja, pelejä tai muita perheen tilannetta selventäviä menetelmiä. Tapaamiset voivat sisältää konkreettista ohjausta ja haasteita aiheuttavien tilanteiden harjoittelua yhdessä erilaisin keinoin.

Perhetyössä pyritään myös lisäämään perheen arkeen yhdessäolon mukavia hetkiä erilaisin toiminnallisin tavoin kuten esimerkiksi retkeilemällä, leipomalla ja tekemällä yhdessä mukavia asioita. 

Perhetyö voi lisäksi sisältää yhteistyötä eri verkostojen kanssa perheen luvalla (esim. päiväkoti, koulu, sosiaalitoimi).

Erilaiset arjen haasteet saattavat kuormittaa ja vaikuttaa jaksamiseen sekä voimavaroihin. Ei ole koskaan huono asia ottaa vastaan apua, vaan päinvastoin, avun vastaanottaminen kertoo siitä, että sinulla on halu muutokseen ja otat vastuuta vaikeassa tilanteessa. Työskentely perhetyön aikana perustuu yhdessä perheen kanssa sovittuihin tavoitteisiin, ja muutostyöskentelyn ytimessä on perheen oma halu ja sitoutuminen työskentelyyn. Perhe itse toteuttaa muutoksen, ja perhetyö on tukena tässä muutoksessa.

Varhaisen tuen perhetyö tarjoaa kaikille Itä-Uudenmaan lapsiperheille kertaluonteista, matalan kynnyksen keskustelutukea tavalliseen perhearkeen. Tapaamisella voit pohtia ammattilaisen kanssa yhdessä jotain sinua tai perhettäsi mietityttävää asiaa. Tapaamiseen pääsee nopeasti ilman jonoja lyhyen ajan sisällä. Jokaiseen tapaamiseen varataan aikaa 90 minuuttia. Tapaamiset ovat maksuttomia. 

Miten? Voit varata pika-ajan lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen varhaisentuenperhetyo@itauusimaa.fi (Sähköposti ei ole tietoturvallinen, joten älä lähetä siinä mitään salassa pidettävää tietoa.) 

Kerro viestissäsi 

  • haluatko keskustelun puhelimitse, etäyhteydellä Teamsin kautta vai toimipisteessä, joita löytyy Porvoosta, Loviisasta ja Sipoosta. (suomi/ruotsi) 
  • onko perheessänne alle kouluikäisiä 0- 6 v,  alakouluikäisiä 7-12 vai yli 13-vuotiaita 
  • voit halutessasi kertoa myös yhdellä lauseella missä asiassa perheellänne on haasteita? esim. arki, rutiinit, siirtymätilanteet, murrosikäisen rajat. 

Tarjoamme sinulle tapaamisaikaa vastaamalla sähköpostiisi mahdollisimman pian. 

Nopeasti saatavat pika-ajat on tarkoitettu tilanteisiin, joissa perheesi pulmat voivat ratketa lyhyellä ohjauksella ja neuvonnalla. Tapaamisia ja keskusteluja ei kirjata asiakastietojärjestelmään eikä niistä synny sosiaalihuollon asiakkuutta. 

Puhelinasiointi

019 5600 151

Palveluajat

Arkisin klo 9-15

Anne Willström

Johtava sosiaaliohjaaja

050 463 5126

Anne.Willstrom@itauusimaa.fi