Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen päätökset 1.9.2022

Hyvinvointialueen henkilöstöedut ja henkilöstön muistaminen

Aluehallitus päätti ottaa käyttöön hyvinvointialueella liikunta- ja kulttuuriedun, lounasedun ja työmatkaedun esityksen mukaisesti. Työyhteisön vuosittaisen työhyvinvointitapahtuman määrärahaksi päätettiin 60 euroa/työntekijä/vuosi. Aluehallitus päätti esityksen mukaisesti myös henkilöstön merkkipäivien ja eläkkeelle jäämisen muistamisesta sekä ansiomerkkien luovutuksesta.

HPK Palvelut Oy:n palvelusopimuksen hyväksyminen

Aluehallitus päätti esittää, että aluevaltuusto hyväksyy HPK Palvelut Oy:n kanssa tehtävän palvelusopimuksen. Arvio hyvinvointialueen palvelusopimuksen mukaisista kokonaiskustannuksista vuodelle 2023 on 4 480 000 euroa.

HPK Palvelut Oy on Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Porvoon kaupungin yhteinen henkilöstöhallinto-, talous-, ICT- ja käännöspalveluja tuottava yhtiö, jonka osakkaina kummatkin osapuolet ovat. Molemmat osakkaat tekevät yhtiön kanssa erillisen palvelusopimuksen, jossa tuotettavan palvelun sisältö, laajuus, kesto, hinta ja muut ehdot määritetään osapuolia sitovalla tavalla.

Investointisuunnitelma 2023–2027

Aluehallitus päätti esittää, että aluevaltuusto hyväksyy investointisuunnitelman vuosille 2023–2027, jota täydennettiin 310 000 euron lisäyksellä pelastuslaitoksen pakollisiin ICT-kuluihin.

Investointisuunnitelma on esitettävä ministeriöille 1.10.2022 mennessä. Tarkoituksena on varmistaa, että hyvinvointialue suunnittelee investoinnit taloudellisesti kestävästi siten, että niihin käytettävissä oleva rahoitus riittää ja että hyvinvointialueiden laajoja investointeja koskevat hankkeet suunnitellaan valtakunnallisten strategisten tavoitteiden mukaisesti ja kustannusvaikuttavasti huomioiden muiden hyvinvointialueiden vastaavat suunnitelmat sekä väestön palvelutarpeet. Marraskuussa 2022 ministeriö käynnistää neuvottelut hyvinvointialueiden kanssa ja ilmoittavat hyvinvointialueelle suunnitelman hyväksymisestä viimeistään 30.11.2022. Hyvinvointialueen on päätettävä talousarvionsa, mukaan lukien investoinnit, vuoden 2022 loppuun mennessä.

Valtuustoryhmien tuen myöntämisen periaatteet

Aluehallitus hyväksyi valtuustoryhmien tuen myöntämisen periaatteet Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella yhdellä muutoksella 11. kohtaan (”30 pv tai vähemmän”). Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 104 §:n mukaan ryhmän tuen määrä on 6 000 euroa valtuutettua kohden vuodessa.

Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaisesti.

Katso myös

Kaikki ajankohtaiset