Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluevaltuuston päätökset 1.11.2022

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuestrategian esityksen mukaisesti äänestettyään kahdesta muutosesityksestä.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuestrategian

Valtuustoryhmät kiittelivät puheenvuoroissaan kaikkia hyvästä yhteistyöstä strategian laatimisessa. Strategian tekeminen hyvinvointialueella alkoi keväällä 2022 ja strategiaa työstettiin seminaareissa luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyönä sekä hallintosäännön ja strategian poliittisen ohjausryhmän kokouksissa. Lautakuntien ja vaikuttamistoimielimien osallistamista vaadittiin jatkossa. Strategia tarkistetaan vähintään kerran aluevaltuuston toimikaudessa.

SDP:n ensimmäinen muutosesitys strategisiin aloitteisiin kuului seuraavasti. ”Palveluiden saatavuus…” MUUTETAAN: Palvelusetelien laajempi käyttö. MUOTOON: Palvelusetelin käyttöä lisätään täydentämään palveluja. Muutosesitys kaatui äänestyksessä äänin 44–15.

SDP:n toinen muutosesitys strategisiin aloitteisiin kuului seuraavasti. ”Osaava ja hyvinvoiva…” LISÄTÄÄN: Varmistetaan hoitajamitoituksen toteutuminen ikääntyneiden sekä vammaisten palveluasumisessa ja edistetään mitoituksen saamista kotihoitoon ja sen seuraamista. Muutosesitys kaatui äänestyksessä äänin 43–16.

Palkkiosäännön muuttaminen ja viranhaltijoiden kokouspalkkioista päättäminen

Perussuomalaiset ja LiikeNyt -valtuustoryhmät tekivät seuraavat muutosesitykset:

Sivu 7 kohta 3. “että, palkkiosääntöä sovelletaan takautuvasti soveltuvin osin sellaisten palkkioiden maksamisen osalta, joita ei ole hyvin vointialueen viranhaltijoille tai työntekijöille voitu asiaa koskevien palkkiosääntömääräysten puuttumisen johdosta heille vielä suorittaa.” Poistetaan koko kappale ja korjataan edellinen kappale teknisesti sujuvaksi.

Liite 3 palkkiosääntö päivitetty versio. Sivu 2. 2 § Vuosipalkkio. Muutetaan aluehallituksen puheenjohtajan palkkio 12 000 euroa -> 8 000 euroon. Sivu 4 Taulukko. Muutetaan aluehallituksen puheenjohtajan palkkio 12 000 euroa -> 8 000 euroon.

Anderson ehdotti ja Wiitakorpi kannatti, että asia jätetään pöydälle. Servin ja Lastuvuori eivät hyväksyneet ehdotusta pöytäämisestä. Äänestyksessä pöytäämistä kannatti 52 ja vastusti 6, joten asia päätettiin jättää pöydälle. Nylander äänesti tyhjää.

Muut asiat aluevaltuusto päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaisesti.