Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen päätökset 22.12.2022

Kahden hankinta-asiantuntijan tehtävän perustaminen 

Hallintosäännön 53 §:n nojalla työsopimussuhteiset toimet perustaa ja niiden kelpoisuusvaatimuksista päättää hyvinvointialuejohtaja. Tehtävät perustetaan hyvinvointialuejohtajan viranhaltijapäätöksellä hallintosäännön mukaisesti. 

Hyvinvointialuejohtajan sijaisen nimeäminen 

Aluehallitus nimesi hyvinvointialuejohtajan sijaiseksi 1.1.2023 alkaen seuraavat: 1. sijainen sosiaali- ja terveysjohtaja Annika Immonen, 2. sijainen ikääntyneiden palveluiden vastuualuejohtaja Kirsi Oksanen sekä 3. sijainen hallintojohtaja Camilla Söderström. 

Pelastustoimen vastuualuepäälliköiden nimitykset 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tehtäväaluepäälliköt ovat antaneet suostumuksensa siirtyä perustettuihin vastuualuepäälliköiden virkoihin. Aluehallitus nimitti hyvinvointialueen virkoihin 1.1.2023 seuraavat: 

Marjut Helske, vastuualuepäällikkö, pelastustoimen johto 

Tomi Pursiainen. vastuualuepäällikkö, riskienhallinta 

Mika Kynsijärvi, vastuualuepäällikkö, pelastustoiminta 

Jorma Kuikka, vastuualuepäällikkö, ensihoito 

Uusien virkojen perustaminen pelastustoimeen 

Aluehallitus päätti perustaa virat esityksen mukaisesti. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstö siirtyy virkoihin ja toimiin sen mukaisesti ja entisin palvelussuhteen ehdoin, mikä on tehtävänimike 31.12.2022 pelastuslaitoksella. 

1 kpl Valmiuspäällikkö 

1 kpl ICT-asiantuntija 

ja seuraavat toimet 

1 kpl Toimintakykykoordinaattori 

2 kpl Toimistosihteeri 

1 kpl Valmiusyksikön asiantuntija 

2 kpl Paloinsinööri 

9 kpl Palotarkastaja 

2 kpl Paloinsinööri 

7 kpl Palomestari 

12 kpl Paloesimies 

7 kpl Ylipalomies 

59 kpl Palomies 

2 kpl avointa virkaa palomiehille kesä- ym. lomasijaisten käyttöön 

1 kpl Viestimestari 

ja seuraavat toimet 

1 kpl Kalustomestari 

2 kpl Kalustonhoitaja 

4 kpl Palomies 

6 kpl Tilannekeskuspäivystäjä 

1 kpl Ensihoitomestari 

ja seuraava toimet 

4 kpl ensihoitoesimies 

66 kpl ensihoitaja 

8 kpl ensihoitaja lomasijainen 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökuljetuspalvelut

Aluehallitus päätti hyväksyä kuljetuspalveluiden tuottajat. Summan jäädessä arvioitua pienemmäksi asiaa ei viedä valtuuston käsiteltäväksi.

Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan ja lisälistan mukaisesti.