Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Tutkimus ja kehittäminen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tavoitteena on toimivat, standardoidut ja yhteismitalliset sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut.

Lähtökohtanamme on palveluiden jatkuva kehittäminen ja uudistaminen tutkitun tiedon avulla yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vastaa kehittämispalveluiden yksikkö.

Kehittämispalveluihin kuuluu tutkimus, kehittäminen, koulutus, innovaatiot ja osaaminen eli TKKIO-toiminta, mukaan lukien valtionavustuksilla rahoitettu hanketyö. Kehittämispalveluissa luodaan yhteistyörakenteet myös järjestötyön ja osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä laadun ja valvonnan osalta.

Tutkimuslupa

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella tehtäviin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin edellytetään tutkimuslupa ennen tutkimuksen tai opinnäytetyön aloittamista.

Tutkimuslupaprosessin alussa on tärkeää selvittää mitä kyseisestä aiheesta on jo tutkittu ja mitä siitä tiedetään. Toivomme tutkimussuunnitelmassa kuvausta siitä mitä tietoa ja lisäarvoa kyseinen tutkimus alueellemme tuo. Odotamme tutkijan perustelevan tutkimusaiheensa ajankohtaisuutta ja tarpeellisuutta tutkimuslupaa hakiessa. Tärkeää on myös huomioida, että tutkimuksen käytännön toteutusta on tutkimussuunnitelmassa pohdittu ja koko prosessi kuvattu.

Ohjeita tutkimussuunnitelman tekoon

Tutkimussuunnitelma on kirjallinen esitys, jossa tulisi kuvata seuraavat asiat:

Tutkimussuunnitelman rakenne

Tutkimussuunnitelman rakenne noudattaa usein seuraavaa kaavaa:

Tutkimusluvan hakeminen

Tutkimuslupaa haetaan Tutkimuslupahakemus-lomakkeella. Hakemuslomake täytetään, tulostetaan, allekirjoitetaan ja lähetetään liitteineen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon joko sähköpostitse tai postitse. Sähköpostin otsikoksi tai kirjekuoren viitteeksi laitetaan ”Tutkimuslupahakemus”. Edellytämme hakemuksen liitteeksi tutkimussuunnitelmaa. Halutessasi voit myös liittää tutkimukseen esimerkiksi rekisteriselosteen, tutkimuseettisen ennakkoarviointilausunnon, kyselylomakkeen, haastattelurungon tai muita tutkimukseen liittyviä dokumentteja.

Tutkimuslupien käsittelyaika on 14–45 vrk. Käsittelyaika alkaa siitä kun kaikki tarvittava materiaali on toimitettu kirjaamoon.

Yhteystiedot

Mari Seppänen

Kehittämispäällikkö (TKKIO)

040 139 5583

mari.seppanen@itauusimaa.fi

Katja Blomberg

Kehittämisjohtaja

040 632 9229

katja.blomberg@itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Kirjaamo

Avoinna arkisin klo 9-15

kirjaamo@itauusimaa.fi

Mannerheiminkatu 20 K, 3. krs, 06100 Porvoo

Turvaposti

Kirjaamo vastaanottaa hallinnollisia asioita, esimerkiksi muistutukset, oikaisuvaatimukset, kantelut, tietopyynnöt. Ethän lähetä arkaluontoista tietoa tai henkilötietoja sähköpostilla. Ohjeet turvapostin lähettämiseen löytyvät yltä kohdasta Turvaposti. Olethan yhteydessä omaan terveysasemaasi esimerkiksi ajanvaraus- ja peruutusasioissa, reseptien uusimisessa, hoitotarvikejakeluun liittyen, terveyskeskuksen vaihdossa ja puolesta-asioinnissa. Toimeentulotukihakemuksiin liittyen voit olla yhteydessä aikuissosiaalityöhön.