Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Tutkimus ja kehittäminen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tavoitteena on toimivat, standardoidut ja yhteismitalliset sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut.

Lähtökohtanamme on palveluiden jatkuva kehittäminen ja uudistaminen tutkitun tiedon avulla yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vastaa kehittämispalveluiden yksikkö.

Kehittämispalveluihin kuuluu tutkimus, kehittäminen, koulutus, innovaatiot ja osaaminen eli TKKIO-toiminta, mukaan lukien valtionavustuksilla rahoitettu hanketyö. Kehittämispalveluissa luodaan yhteistyörakenteet myös järjestötyön ja osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä laadun ja valvonnan osalta.

Tutkimusluvan hakeminen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella tehtäviin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin edellytetään tutkimuslupa ennen tutkimuksen tai opinnäytetyön aloittamista. 1.1.2023 alkaen tutkimusluvat myöntää hyvinvointialueen johtoryhmä. Yhteyshenkilö opinnäytetöihin, Pro gradu -tutkielmiin, väitöskirjoihin ja tutkimuksiin liittyvissä kysymyksissä on kehittämisjohtaja Katja Blomberg, yhteystiedot alla.

Tutkimuslupaa haetaan Tutkimuslupahakemus-lomakkeella. Hakemuslomake täytetään, tulostetaan, allekirjoitetaan ja lähetetään liitteineen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon joko sähköpostitse tai postitse. Sähköpostin otsikoksi tai kirjekuoren viitteeksi laitetaan ”Tutkimuslupahakemus”. Edellytämme hakemuksen liitteeksi tutkimussuunnitelmaa. Halutessasi voit myös liittää tutkimukseen esimerkiksi rekisteriselosteen, tutkimuseettisen ennakkoarviointilausunnon, kyselylomakkeen, haastattelurungon tai muita tutkimukseen liittyviä dokumentteja.

Yhteystiedot

Katja Blomberg

Kehittämisjohtaja

040 632 9229

katja.blomberg@itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Kirjaamo

019 5600 100

kirjaamo@itauusimaa.fi

Mannerheiminkatu 20 K, 3. krs, 06100 Porvoo