Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Omavalvonta

Omavalvonnan avulla varmistamme että saat toimivat, oikea-aikaiset, lainmukaiset, laadukkaat sekä turvalliset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä. Tavoitteenamme on järjestää alueen asukkaille laadukkaat ja turvalliset palvelut lain mukaisesti. Palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen kuuluu myös niiden valvonta.

Meillä on palveluiden järjestäjänä vastuu huolehtia toimintamme omavalvonnasta. Omavalvonta on valvonnan ensisijainen muoto. Valvomme sekä oman alueemme että käyttämiemme yksityisten palveluiden toimintaa ja laatua. Valvonta on ensisijaisesti ennakoivaa ohjausta ja neuvontaa yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. 

Omavalvontaohjelma toimii Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valvonnan pohjana. Omavalvonnan tehtävänä on varmistaa palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu. Myös potilaiden ja asiakkaiden yhdenvertaisuudesta huolehditaan omavalvonnalla. 

Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja. Meidän velvollisuutemme on huolehtia siitä, että suunnitelma on ajan tasalla. 

Valvonnan painopistealueet vuodelle 2024 ovat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella turvallisen lääkehoidon varmistavat prosessit sekä valtakunnallisessa valvontaohjelmassa määritetyt painopisteet. 

Otathan yhteyttä valvonta- ja laatuyksikköön, jos sinulla on haasteita dokumentin saavutettavuuden suhteen.

valvonta@itauusimaa.fi 

Omavalvontasuunnitelmat

Omavalvontasuunnitelma on lakisääteinen toimintayksikkökohtainen konkreettinen suunnitelma, johon on kirjattu kaikki ne keskeiset omavalvonnan toimenpiteet ja toimintaohjeet, joilla varmistetaan asiakkaiden ja henkilökunnan jatkuva turvallinen ja laadukas toiminta.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen julkisen palvelutuotannon omavalvontasuunnitelmat on koottu tähän tulosyksiköittäin. Omavalvontasuunnitelmat ovat saatavilla sillä kielellä, mitä yksikössä eniten käytetään.

Alla olevien valikoiden alla julkaistaan omavalvontasuunnitelmia sitä mukaa, kun niitä valmistuu.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Yhteiset terveyspalvelut

Terveyspalvelujen omavalvontasuunnitelmat muuttuivat lakisääteisiksi vuonna 2024 ja suunnitelmia lisätään tälle sivulle vähitellen.

Ikääntyneiden palvelut

Omavalvontatiedon raportointi

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta on astunut voimaan vuoden 2024 alusta. Valvontalain 27 §:n mukaisesti palveluyksiköiden on seurattava omavalvonnan toteutumista. Seurannasta on tehtävä selvitys ja sen perusteella tehtävät muutokset on julkaistava neljän kuukauden välein.

Omavalvontasuunnitelmien raportit:
Microsoft Power BI(siirryt toiseen palveluun)